SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Sjåførene sikres Regjeringen foreslår at bussjåfører som må skifte arbeidsgiver etter anbudskonkurranse, skal beholde opparbeidede rettigheter og ansiennitet. 29 > www.fagbladet.no Ineressert i hva andre gjør innen ditt fagområde? Fagbladet har laget et nettarkiv om spennende kvalitetsarbeid innenfor mange yrkesgrupper. 30 > Skadeplanter Når fremmede arter først sprer seg, kan det være svært vanskelig å bekjempe dem. Kommunene må ta problemet på alvor, advarer naturforvalter. 36 > Fra stryk til toppkarakter RENVASKET FRA STRYK: Avdelingssjef Wenche Olsen (t.v.), Hilde Karlsen og flere av renholderne i Fredrikstad og Sykehuset Østfold fikk sjokk da de fikk karakterene på teoriprøven til fagbrev. tilbake, kan jeg ikke huske at jeg spiste eller sov den første uka etter at jeg fikk resultatet, forteller Hilde Karlsen. Den nye sensuren med nye sensorer ble en opptur for alle. Nå var det ingen stryk, men derimot tre femmere. Noen hadde altså gått fra stryk til toppkarakter. Likevel har renholderne vanskelig for å glede seg over det nye resultatet: – Nedturen fra den første sensuren sitter fortsatt hardt i bakhodet, sier Lene Westlund. Seriøst – Vi har tatt opp saken med Glemmen videregående skole som hadde sensuren. De har byttet ut de første sensorene, og gitt oss beskjed om at de ikke vil bli brukt lenger. Samtidig forteller slike sprikende resultater at vurderingskriteriene ikke er gode nok. Når godt voksne mennesker setter seg på skolebenken og tar en utdanning ved siden av å være i jobb, så forventer vi at de blir tatt på alvor og vurdert seriøst, sier Wenche Olsen, som kommer til å forfølge saken i Renholdsteknisk forening. – Dette må være første og absolutt siste gang kommende renholdsoperatører opplever noe tilsvarende, mener hun. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 5/2008 > 27 Først fikk de fleste renholderne strykkarakter. Deretter ble sensuren endret, og alle sto. Noen gikk fra stryk til toppkarakter. – Useriøst, mener de. renholdere, trommet vi sammen til et krisemøte for å høre hva som hadde skjedd, forteller avdelingssjef i renholds- og tekstilavdelingen ved Sykehuset Østfold, Wenche Olsen. Med på dette møtet var også seksjonsleder for Seksjon samferdsel og teknisk i Østfold og styremedlem i seksjonen sentralt, Unni Myrvold. På møtet ble det laget et standard klagebrev som alle renholderne sendte. Så ble det åtte nye uker å vente på ny sensur. – Vi hadde fått oss en alvorlig knekk. Når jeg forsøker å huske Karakteren skulle være en hyggelig bekreftelse på at renholderne hadde lært noe i løpet av halvannet års undervisning. I stedet ble resultatet av teoriprøven til fagbrevet som renholdsoperatør en voldsom nedtur for de aller fleste. Krisemøte – Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg åpnet konvolutten. Strykkarakter betyr jo at jeg mangler elementær kunnskap om renholdsfaget. Og så jeg som har jobbet som renholder i så mange år, forteller Hilde Karlsen. Hun var ikke den eneste. Av 14 kandidater fra Sykehuset Østfold, var det bare fem som sto. Samtidig hadde kandidater fra Moss og Fredrikstad kommune en tilsvarende høy strykprosent. – Etter hvert som vi fikk tilbakemeldinger fra mange deprimerte fbaargang2008 fbseksjonSAM