Illustrasjonsfoto: Per Flakstad AKTUELT Ulike behov krever forskjellige løsninger Bedre med maskiner – Mer bruk av maskinelt utstyr vil gi billigere og bedre renhold, mener Carlos Esteva og Pål Eidsvåg. Begge mener renholdsbransjen sliter med utfordringer knyttet til dårlig rekruttering og høyt sykefravær. De sier til bladet Renhold at løsningen ligger i mer bruk av maskiner. – Maskinene er blitt mer lettbetjente og støyer heller ikke så mye som før, sier Eidsvåg i Ren Kompetanse til bladet. Eidsvåg er også en talsmann for å bruke voks. – Vi har 16 sykehjem der alt vedlikehold skjer sammen med renholdet, det vil si gulvvaskemaskin med voks. Der vi før måtte ta en oppskuring hvert tredje år, går det nå ti år mellom hver gang, sier han. Carlos Esteva stiller spørsmål ved bruken av polish: – Ingen andre land bruker så mye polish, sier han.    PF Ansatte og tillitsvalgte i helsesektoren er svært fornøyd med kliniske fagstiger. Også kontoransatte prøver ut systemet. I de andre seksjonene ønsker styrene å jobbe etter andre systemer. Fagstigene er vurdert som så nyttige og vellykkede i helsesektoren at Fagforbundets landsmøte i 2005 vedtok å arbeide for å gi dette tilbudet til alle yrkesgrupper med utdanningsnivå med videregående skole. – Alle yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial har fått tilbudet, sa seksjonsleder Kjellfrid Blakstad da alle seksjonsstyrene hadde fellesmøte i mai. Lagt på is i SST I Seksjon samferdsel og teknisk (SST) er fagstigene lagt på is. I motsetning til helseseksjonen består SST av mange forksjellige yrkesgrupper, og ifølge seksjonsleder Stein Guldbrandsen blir det et svært omfattende arbeid å etablere fagstiger for hvert enkelt yrke. Når dette ikke vil gi uttelling i form av økt lønn, mente styret at innsatsen ikke vil stå i forhold til resultatet. – I stedet har vi arbeidet med medlemmenes utdanningsbehov og faglige utvikling etter andre linjer. Vi har en søknad inne om eget fagbrev for vaktmestere, og vi jobber med et fagbrev i VA-sektoren. I tillegg jobber vi med utdanningstilbud og videreutdanning på fagskolenivå, og vi har fått på plass en kompetansehevingsplan med fire moduler som en del av bussbransjeavtalen, sa Guldbrandsen. Fagstige i SKA I Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ble betegnelsene justert og kontorfaglig vokabular kom på FOR OMFATTENDE: Seksjon samferdsel og teknisk organiserer mange yrkesgrupper og har kommet fram til at medlemmene vil være best tjent med andre systemer enn fagstiger. Ny håndbok for renholdere Else Liv Hagesæther har skrevet en håndbok for renholdere som ble gitt ut på forlaget Yrkeslitteratur AS i vår. Boken består av åtte moduler, og inneholder ifølge forlaget alt det en renholder trenger å vite for å kunne utføre renhold på en forsvarlig måte. Boken egner seg både til intern opplæring på arbeidsplassen og til selvstudium. Den inneholder også basiselementene i renholdsdelen til VG2 overflateteknikk i videregående skole, og derfor kan boken være et viktig skritt på veien til å ta fagbrev. PF plass. Seksjonen tilbyr fagstiger på tre nivåer – videregående, høyskole og på universitetsnivå. – Så langt har vi bare fått inn ti søknader på videregående nivå, og vi har bare godkjent én, sa administrativ leder Fredrik Hellstrøm. Innenfor seksjonen er det en del yrkesgrupper som revisorer og jurister som trenger faglig oppdatering, og disse områdene er det vanskelig å komme inn på. Seksjonen har forsøkt ulike måter å utvikle samarbeid med arbeidsgivere på, noe som ikke har vært enkelt. Men for medlemmet i SKA som tok fagstigen, fremmet arbeidsgiver lønnskrav. – Det er en lang prosess og noen må vise vei. Vi har få søknader og få eksempler ennå, sa Hellstrøm. Tilbakeholdne i SKKO – Vi er ikke pionerer å dette området, innrømmet leder Mette Henriksen Aas i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Seksjonen ville se resultatene fra de andre seksjonene, hvor mange ressurser det tar og hvilke konsekvenser det får for lønnkompensasjonen. – Vi har jobbet med utdanningstilbud i samarbeid med arbeidsgivere. Kirketjenerskolen med sine tre moduler kobles mot tariffavtalen. Det samme skjer innenfor teaterområdet, sa Henriksen Aas. Fire seksjoner – Dette viser at vi gjorde et riktig grep da vi delte Fagforbundet inn i fire seksjoner. Det er viktig at seksjonene får lov å legge opp arbeidet forskjellig for å dekke medlemmenes ulike behov på en god måte, sa SST-styremedlem Per Jarle Valvatne. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL og PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM