NYTT PÅ FAGBLADET.NO Stolte vegarbeidarar Meråker kommune i Nord-Trøndelag satsar på si eiga maskinavdeling. Kostnadane går ned, og avdelinga ligg godt an i konkurransen med private tilbydarar. No snakkar ingen lengre om nedlegging. Tvert om. No tener dei pengar, mellom anna på å vedlikehalde vegar for Mesta. Slik har det ikkje alltid vore. Under høgrebølga på 80-talet ønskte både politikarar og administrasjon å Velg din seksjon og skriv inn søkeord Renholder konkurranseutsetje avdelinga. Dei måtte sjølv dokumentere at utgiftene ikkje var så høge som det kunne sjå ut som, og no har avdelinga full politisk støtte og får gode skussmål frå innbyggjarane. Fagbladets kvalitetsarkiv Fagbladet skriver om kvalitet i offentlig sektor i hvert eneste nummer. Nå har vi lagt inn hundrevis av artikler i et arkiv på nettsida vår: fagbladet.no Velg din seksjon og søk på et tema eller en yrkesgruppe. Her er et lite utvalg – forhåpentligvis til inspirasjon i det lokale kvalitetsarbeidet. 30 > Fagbladet 5/2008 Foto: Albert H. Collett fbaargang2008 fbseksjonSAM