NYTT PÅ FAGBLADET.NO Renholderne reduserte sykefraværet Prosjektet «Et friskere liv på jobb» har vært en suksess i Sarpsborg. Prosjektet avsluttes i disse dager, men allerede i fjor høst kunne kommunen måle gode resultater i form av redusert sykefravær. Hjemmetjenesten har de beste resultatene, blant annet fordi de har lært arbeidsteknikker av renholderne og fått bedre tilrettelagt utstyr. Trening i arbeidstiden er også et viktig element i prosjektet. Har skapt mye nytt i Moss Renholderne i Moss ville bli sett og hørt. Modellkommuneprosjektet kom derfor som bestilt. Mange gode ideer senere kan resultat måles i bedre renholdskvalitet. Trivselen blant renholderne er også blitt bedre, og det har slått ut på sykefraværsstatistikken. Et av tiltakene i prosjektet er yrkesrettet norskopplæring, som mange av de ansatte mener de har hatt stor nytte av. Ren utfordring – bedre kvalitet Trondheim kommune har gode erfaringer med å gi sine fagutdannede renholdsoperatører tilbud om ytterligere utdanning. Faget sanitasjon går i korthet ut på å skape og vedlikeholde gode hygieniske forhold og godt inneklima der mennesker skal oppholde seg. Resultatet er nyttig kunnskap og motiverte renholdere, som også kan brukes som ressurspersoner når kommunen planlegger nye bygg eller når eldre lokaler skal pusses opp. – Vi får stort utbytte av denne opplæringen, selv om ikke alt kan måles i kroner og øre, sa leder for Miljøservice ved Trondheim Eiendom, Elin Erdal da Fagbladet skrev om saken. Lønnsom investering i ung arbeidskraft Gran kommune i Oppland satser på lærlinger. Grunnen er at kommunen mener dette er en god investering for framtida. – Det burde bli en selvfølge å ta inn ungdommer og gi fagutdanningen deres et innhold som gjør at kommunene får fagfolk som ikke bare er dyktige, men som også har gode lokale kunnskaper. I tillegg vil de være godt kjent med systemer og strukturer på arbeidsplassen. Dessverre er det mange som bare ser utgiftene ved å ha lærlinger. For oss handler regnestykket om å betale i starten, og så få tilbake det som er investert etter hvert, sa bedriftspedagog Ragnhild Heggen da Fagbladet besøkte Gran. Fagbladet 5/2008 > 31 Foto: Per Flakstad Foto: Erik M. Sundt Foto: Maria Wattna    Foto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonSAM