Beviser at de gjør en god jobb Lørenskog bruker kvalitetskommuneprogrammet til å innføre NS Insta 800 i hele kommunen. På den måten får renholderne mulighet til å dokumentere kvaliteten på arbeidet sitt. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Renholderne i Lørenskog har allerede lang erfaring i aktivt omstillingsarbeid. Dermed holdt de konkurranseutsetting av tjenesten unna da et borgerlig flertall hadde makten i kommunen i forrige periode. Dagens Ap-ordfører gikk rett etter valgseieren ut og fredet renholdet hele denne perioden. – Han kaller oss for «Champions League», smiler renholdernes tillitsvalgt Inger Olsen. Hun er glad for å ha en arbeidsgiver som forstår hvor viktig det kommunale renholdet er for helsen og trivselen til alle som bruker de offentlige byggene. Ferdig til jul Allerede da kvalitetskommuneprogrammet ble lansert i 2006, hadde renholderne et prosjekt med tanke på å innføre standarden NS Insta 800 i alle kommunale bygg, og dette ble sluset inn i Lørenskogs kvalitetsprogram som ett av fem prosjekter. – Vi har satt oss tre effektmål, sier renholdssjef Tone Green: dokumentere kvalitet, fornøyde brukere og STADIG UTVIKLING: Renholderne i Lørenskog har drevet med omstilling og utvikling i mange år. Fra venstre: Unni Zetterstrøm, renholdssjef Tone Green, renholdsleder Mona Pisani, tillitsvalgt Inger Olsen og Lillian Larsen. engasjerte renholdere. – Vi startet forsiktig på to steder, i rådhuset og på Kjenn skole, med informasjon og opplæring av renholderne, og de fikk trene på å måle sine egne resultater. Så utvidet vi stadig til flere steder, og når prosjektet er ferdig til jul, skal NS Insta 800 være innført på alle steder der vi utfører kommunalt renhold. Når sluttrapporten blir ferdig i januar neste år, skal vi også ha gjennomført to runder med kontrollmålinger, sier Green. Dokumentere kvaliteten – Vi får ofte skryt for renholdet her i kommunen, sier en av Lørenskogs to renholdsledere, Mona Pisani. – Vi blir veldig stolte når besøkende sier at de aldri har vært i en kommune der det er så rent. Men vi har ikke hatt noe verktøy for å dokumentere kvalite- 32 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM