VOKS: Lørenskog har gått over til bruk av voks i stedet for polish på gulvene. Inger Olsen, som er tillitsvalgt for renholderne, syns gulvene blir penere uten den gamle polishen. ten. Med Insta 800 får vi nå muligheten til å vise fram at vi gjør en god jobb på konkurransedyktige vilkår. Derfor er dette et viktig prosjekt for renholderne, sier Pisani. – Dette er uten tvil viktig. Men jeg syntes det ble mye papirer å holde orden på i starten, sier Inger Olsen. – Vi hørte hva de ansatte sa og undersøkte om det fantes en enklere måte å bruke Insta 800 på. Lørenskog er medlem av Fobe (Forum for offentlige bygg og eiendommer), og de hadde laget en forenklet veileder som vi bestemte oss for å prøve ut. Det viste seg raskt at den fungerte svært godt, sier Green. «Vi får ofte i kommunen.» Renholdsleder Mona Pisani Inger Olsen nikker energisk: – Da fikk vi et system og en standard å forholde oss til, samtidig som vi kunne bruke tiden på selve renholdet, og ikke så mye på papirarbeid, sier hun. Yrkesstolthet Renholderne i Lørenskog har en godt innarbeidet yrkesstolthet, og det er nesten blitt et lite problem med tanke på Insta-prosjektet. – Vi ønsker jo ikke å gi oss før vi mener et lokale er helt rent, sier Unni Zetterstrøm, som er renholder 1 på Solheim skole som er helt ny. – Skal vi følge standarden, må vi gå ned på kvaliteten i mange rom. Det er ikke så enkelt for mange av oss. Og det er samtidig helt umulig å klare en helt flekkfri skole, det har vi verken tid eller krefter til. Da ville vi få verkende armer og skuldre i løpet av kort tid, fortsetter hun. – Dette er en sentral problemstil-    > Fagbladet 5/2008 > 33 skryt for renholdet her fbaargang2008 fbseksjonSAM