ling, sier renholdsleder Mona Pisani. – Insta 800 er et verktøy som styrer kvaliteten på renholdet. Meningen er at den tiden renholderne sparer på rom som blir definert på nivå tre, i stedet skal brukes på områder hvor det er ekstra viktig å ha det fullstendig rent, for eksempel sanitæranlegg. Langsiktig arbeid Et resultat av det langsiktige utviklings- og omstillingsarbeidet i Lørenskog er at renholderne ofte får anledning til å prøve ut nytt utstyr. Dagen etter at Fagbladet var på besøk, inviterte renholdsledelsen til møte mellom renholderne og kommunens nye utstyrleverandør. Nytt utstyr er ikke en del av selve kvalitetsprosjektet, men det blir prøvd ut på en måte som inkluderer de ansatte og gir dem innflytelse over måten de ønsker å arbeide på. – Vi prøver det ut på ett sted og gir tilbakemeldinger til ledelsen, forteller Unni Zetterstrøm. Hun skal snart prøve ut nye miljøkluter på skolens stålvasker. Tone Green sier at kommunen har investert i nye og lettere moppestativer, og at renholderne bruker mikrofiber i større grad enn før. I tillegg har de kuttet ned på bonepolish, og gått over til voks ved mange steder. Dette er arbeidsbesparende og mer miljøvennlig. Innflytelse, men ikke på alt Solheim skole er helt nybygget. Tone Green forteller at renholdsavdelingen har vært involvert i planleggingen, og de har fått gjennomslag for flere av synspunktene sine. Blant annet har skolen fått det gulvbelegget som ble anbefalt, og de er godt fornøyd med bordene som ble valgt. Derimot er hun ikke så fornøyd med mattene der elevene skal tørke av seg på bena før de går inn. Flere av dem må allerede skiftes ut fordi kvaliteten er for dårlig. Dagens moderne skoler har store FORNØYD: Renholder I, Unni Zetterstrøm, er så langt fornøyd med Insta 800-prosjektet i Lørenskog. vindusflater med fastmontert glass. Dette er en utfordring når vinduene skal vaskes. Moderne bygg har også stor takhøyde, og dette gjør det problematisk, for ikke å si umulig, å fjerne støv i høyden uten å bruke spesialutstyr eller stå på gardintrapper. Begge deler er både tungt og tidkrevende. – Vi har tatt opp disse problemstillingene, men det ser ut som om vi ikke når gjennom hos arkitektene som er mer opptatt av lyse og luftige lokaler, sier Tone Green. – Ikke lene oss tilbake Brukerne er ikke involvert i prosjektet, og politikerne holdes informert om alle kvalitetsprosjektene gjennom rapporter til administrasjonsutvalget. – Men vi har allerede fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra de som bruker de offentlige byggene, og det er selvsagt en viktig inspirasjon for oss, sier Mona Pisani. – Selv om ordføreren har fredet oss i denne perioden, betyr ikke det at vi kan lene oss tilbake og tro at alt går av seg selv. Vi må hele tiden utvikle oss og vise at vi er konkurransedyktig sammenliknet med andre kommuner. Da er NS Insta 800 et godt verktøy som dokumenterer kvaliteten vår, sier Tone Green. Plattform for kvalitetsutvikling > RENHOLD I LØRENSKOG • Det kommunale renholdet i Lørenskog omfatter rundt 70 forskjellige steder. • Antall ansatte er ca. 80, fordelt på 69 årsverk. • Renholderne har to fellesmøter i året pluss en sommeravslut- ning. På disse møtene er det mulig å drøfte saker og ta opp problemstillinger de er opptatt av med ledelsen. • I tillegg blir det gjennomført samarbeidsmøter med brukerne hvor renholderne også deltar. Her blir den daglige driften av renholdet diskutert og notert i et referat som skal følges opp til neste møte. Lørenskog kommune har laget en samarbeidsavtale med Fagforbundet, Unio og Akademikerne om en plattform for kvalitetsutvikling i kommunen. Hovedmålet er at innbyggerne skal ha tilgang på tjenester av god kvalitet. Målet er å øke kvaliteten gjennom et treparts samarbeid mellom politikere, ledere, ansatte og innbyggerne. I samarbeidsavtalen heter det at de ansatte er kommunens viktigste ressurs, og at kvalitet best oppnås ved å satse på ansatte som har nok tid, ressurser, kompetanse og vilje til å gjøre en god jobb. Det er også et mål med kvalitetsprogrammet å redusere sykefraværet blant annet gjennom å involvere de ansatte slik at de leverer god kvalitet og trives bedre på jobb. 34 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM