KRYSSORD    «Hva kan du eie, når selve livet er et lån.» ARNULF ØVERLAND Hermod © 147 11-2007 Konkurranse Ordstyrer T opp Oppfordre Kampuchea List Slokne Ernære Kjør Ditto Advare List Ikke Matt Enhet Kost Lekker Laste Norsk elv Kjør Fakke Nedbør Enorm Pike navn Musikkverk Kollega Pike Kongelig Bekreft -else Land Bolig Hes Hang Maltrak -tere Omfangs -rik Gutte navn Os Åpning Mæle Vindu Assistere Land Kiosk Velberget Rom Grønnsak T ettsted Streng Moderne Spontan Gutte navn Thailand Ren Belegg Rimet Pike navn Bor T all T all Pike navn Rime Svensk kr. Upåvirket Lakke Aksel Svar Fortrinn Åre Avlevere Pike Sang Fosfor Overvære Streng Østerrike Respektert Prat VINNERE av kryssord nr. 2 T P L U D E I S E B R Ø N N F O R T S A T T V I N R A T E R I S T E G A S N O E N T J N Ø T T L Ø A L E E G L E N E B B N Å L H E N G E B R U D E U Y N D G R A N I T T S M Y G E R E O K S E E A R L T R E G N E I T N E B B E T R O M M E A S T R I D G I U N I K I T T E O D O R P S N A I V S A I N R O P E T N E V I P O S L O S T A R T E R E D S K A P K O M I K E R E T E E R L E > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Jane Weea Holberg 2435 Braskereidfoss Leidulv Søvik 5200 Os Torgeir Nessemo 7650 Verdal Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 15. juli! Merk konvolutten med «kryssord nr. 5» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET 58 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM