«I stedet for å gjøre noe, dytter myndighetene ansvaret over på individet, så kan den enkelte ungdom gå og skamme seg.» Emrullah Gürsel, ungdomsskolelærer og tillitsvalgt Ansvarsfraskrivelse Gjennom faget utdanningsvalg har ungdomsskoleelevene mulighet til utplassering i arbeidslivet, men her er det mange barrierer for en ungdom uten kontakter, framholder Gürsel: – Problemet er nettverket. En ungdomsskoleelev trenger kontakter i arbeidslivet for å få praksisplass, og en del elever har en far, mor, tante eller onkel som kan hjelpe. En som vet noe om yrket eller kan formidle kontakt. Men mange elever, ikke minst minoritetsspråklige, mangler denne muligheten for å få informasjon eller hjelp til en praksisplass. En erfaring som vil gi dybdekunnskap og bidra til å øke elevenes motivasjon for å ta utdanning. – Man kan ikke kritisere ungdom- mene for å være umotiverte når de ikke en gang får mulighet til å prøve seg, sier Gürsel og fortsetter: – Jeg er så lei av myndighetenes ansvarsfraskrivelse på dette området. I stedet for å gjøre noe, dytter de ansvaret over på individet, så kan den enkelte ungdom gå og skamme seg hvis han eller hun ikke klarer å skaffe seg praksisplass. Nytt klasseskille – Når en elev selv ikke klarer å skaffe praksis i yrkeslivet, skal vi da akseptere at det ikke går? I så fall blir det de sterkestes rett som får råde, mens de svakeste får lide. Slik skaper vi et nytt klassesamfunn, sier ungdomsskolelæreren. Han mener det er på høy tid at statlige myndigheter tar tak i problemet. > FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE • 54 prosent av elevene som begynte på yrkesfaglig studieretning fullførte opplæringen (gutter 49 prosent, jenter 61 prosent). • 84 prosent av elevene som begynte på allmennfaglig studieretning fullførte utdanningen (gutter 80 prosent, jenter 88 prosent). • Sammenligner man elever med minoritetsbakgrunn og elever med majoritetsbakgrunn med like karakterer fra grunnskolen og like høyt utdannede foreldre, har minoritetselevene høyere sannsynlighet for å fullføre videregående opplæring. • Blant førstegenerasjons innvandrergutter fra ikke-vestlige land, er det 70 prosent som ikke fullfører påbegynt opplæring i yrkesfaglig studieretning. Kilde: Statistisk sentralbyrå – Dette er snakk om strukturelle 18 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL