SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Heller sykehus De fleste sykepleierstudenter ønsker å arbeide på sykehus – selv om de blir aldri så godt ivaretatt på sykehjemmet under praksisperioden. 30 > Nye helsefagarbeidere Drammen får snart 19 nye helsefagarbeidere med ikke-norsk bakgrunn. Jackson Manalo og Judith Ciza gleder seg til å arbeide i eldreomsorgen. 40 > Praksis i Malta Norske elever og lærere dro fra Karmøy til Malta. De hadde stort utbytte av å bruke Prosjekt til fordypning til å bli kjent med en annen omsorgskultur. 42 > KJAPP I REPLIKKEN: Hjelpepleiere med lang erfaring bidrar som pleietrengende når helsefagarbeiderne skal demonstrere god pleie. Konkurranse i pleie Stipend til Tranøy Joar Tranøy har fått et stipend på 10.000 kroner fra Gaustadklubben. Han har i mange år markert seg som en tydelig og seriøs kritiker av norsk psykiatri. – Vi konstaterer at ledende fagfolk forsøkte å latterliggjøre Tranøy framfor å støtte ham. Det viser at det fremdeles er et stykke igjen før psykiatrien har tilegnet seg den ydmykhet vår tjeneste trenger for å fortjene befolkningens tillit, sier Are Saastad, leder for Gaustadklubben. Tranøy er også kjent for å være en tydelig kritiker av psykiatriens store forbruk av medikamenter samt diagnostiseringen og medisineringen av barn med ADHD. Klubben trekker også fram hans avsløring av LSD i behandlingsøyemed og problematisering av elektrosjokk som behandlingsmetode. Tranøy arbeider for tida med ei bok om det politiske spillet rundt Arnold Juklerød som i mange år var innlagt på Gaustad sykehus. – Behandlingen av Juklerød representerer en lite flatterende side ved sjukehusets historie, mener Saastad og Gaustadklubben. Klubben setter pris på at Tranøys bok blant annet vil ta for seg den sivile ulydighet som ble utøvd fra ansatte til støtte for Juklerød. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 6/2008 > 27 Det er mye å tenke på for en kommende helsefagarbeider som kommer hjem til herr og fru Hansen. Hun har diabetes og stor appetitt, han har nylig fått slag. Hele ti lag fra Telemark, Vestfold og Buskerud prøvde å kvalifisere seg til NM i helsefag under den regionale yrkeskonkurransen i Bamble i mai. Hvert lag hadde en time til disposisjon. Først skulle de lese oppgaven, deretter skulle de i løpet av en halvtime vise hva de dugde til i praksis. Til slutt fikk de litt tid sammen med dommerne som ga dem konkret tilbakemelding på prestasjonene. Topp underholdning To og to elever entrer scenen og kommer inn i leiligheten til ekteparet Hansen. Petter er rammet av hjerneslag og er uten matlyst. Kona Kari, derimot, har stor appetitt på alt som er søtt. Men hun har diabetes. Pleierne forsøker å styre henne unna både syltetøy og kjeks. Når hun vil ha brunost, får hun ja fra noen, mens andre prøver å friste med gulost. Skuespillerne er stort sett hjelpepleiere med lang erfaring fra hjemmetjenesten. Utallige hjembesøk har gitt dem en skattekiste av replikker som, når de blir satt på spissen, blir mer enn lattervekkende. For publikum blir dette morsomme forestillinger i tillegg til den underholdningen som ligger i selve konkurransen. Mye å huske Elevene skal måle blodtrykket på Petter, de skal få ham opp av senga og sørge for at de to gamle får i seg litt mat. I tillegg til at kandidatene må vise at de har kunnskap om diagnosene, blir de vurdert ut fra generell evne til omsorg. Samtidig som de må håndtere sjukdommer og måltid, skal de sørge for tannpuss, fysisk aktivitet og samtale. Midt opp i alt dette glemmer Kari rullatoren, går et par skritt før hun faller, og elevene får vise at de takler uforutsette hendelser. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN fbaargang2008 fbseksjonHEL