AKTUELT Færre deltidsstillinger i Bergen Bergen kommune har satt i gang et pilotprosjekt for å få ned ufrivillig deltidsarbeid. Målet er at deltidsansatte som ønsker å jobbe full tid, skal kunne tilbys mulighet til det. Byrådet har foreslått tre ulike tiltak og avsatt ti millioner kroner over en toårsperiode til pilotprosjektet. Fagbevegelsen reagerer imidlertid på måten byrådet har varslet den forestående reduksjonen i deltidsstillinger. Mest harme har et forslag om å innføre 13-timers vakter reist. Et tilbakeskritt – 13-timers vakter er jeg skeptisk til. Innen avdeling for psykisk utvikling er det på enkelte boenheter tatt i bruk 13-timers vaktturnus, men det er noe helt annet, konstaterer Wenche Myhre, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Hun legger til at alle fagforeninger har gått sammen og fått stoppet kommunens forslag om å innføre den såkalte nordsjøturnusen på sykehjem. TILBAKESKRITT: Reidun Rosnes (t.v.) og Wenche Myhre er hovedtillitsvalgte i Bergen kommune og er enige om at 13-timers vakter er uaktuelt på sykehjem i Bergen. kommunen kunne ha brukt disse pengene til flere ansatte, sier de. – Vi føler at Bergen kommune ikke hører på de ansatte. Det eneste vi får beskjed om, er at vi skal holde budsjettene. Flere tiltak Liv Røssland (Frp), byråd for helse og omsorg, syns det er leit om fagbevegelsen føler at det har vært dårlig kommunikasjon fra ledelsen. Hun sier at pilotprosjektet er vedtatt med bakgrunn i et forarbeid med anbefalinger fra fagforeningene. Etter at fagbevegelsen har avvist 13-timers vakter hver fjerde helg på sykehjem, har byrådet gått bort fra dette forslaget, men ønsker fremdeles å se på denne muligheten innen avdeling for psykisk utvikling. – Utgangspunktet for det vi gjør nå, er et forarbeid der alle fagforeningene har vært med. Nå vil byrådet se på hva som gir best uttelling, sier byråd Liv Røssland. Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW – Slik som det er i dag, har vi ikke tid til å ta de gamle på do. Hvordan skal vi kunne stå i 13 timer med et slikt arbeidspress? Det som må til er flere stillinger, fastslå Reidun Rosnes, som også er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Myhre og Rosnes peker på at kommunen har enorme kostnader til vikarer fra vikarbyråer. Tenk om Helse Bergen frifunnet Helse Bergen ble frifunnet i saken som Øyvind Hauge anla mot helseforetaket. Hauge krevde erstatning og oppreisning fordi han anså seg selv som varsler og mente at arbeidsgiveren hadde straffet ham ved å flytte ham fra regional sikkerhetsavdeling (RS) til lokal sikkerhetsavdeling (LS). Hauge har siden februar 2006 gjentatte ganger gått ut i media med kritikk av kolleger og arbeidsgiver. Retten fant at han varslet om tyveri av en tablett. Retten mente også at han var i god tro da han varslet om bruk av hasj på et sikkerhetsseminar i 2003 selv om det ifølge tingretten ikke er dokumentert at rusmisbruk har forekommet. De andre beskyldningene mot kolleger og arbeidsgiver kan derimot ikke betraktes som varsling. Å peke på forhold som allerede er kjent, som for eksempel underbemanning, er ikke varsling. Andre deler av kritikken hans blir i dommen betegnet som for vag til å kunne brukes av ledelsen. Hauge fikk heller ikke medhold i påstanden om at det var gjengjeldelse fra arbeidsgivers side at han ble flyttet fra RS til LS. Retten mener tvert imot at Helse Bergen tok hensyn til en legeerklæring om at han ikke kunne fortsette på RS. TAPTE I TINGRETTEN: Øyvind Hauge fikk god støtte av Fagforbundets advokater Kjetil Edvardsen og Nils Lie. Øyvind Hauge ble dømt til å betale Helse Bergens saksomkostninger på litt over en million kroner. Fagforbundet, som har ført saken for Hauge, vil dekke utgif- tene. Saken blir ikke anket. Fagbladet har tidligere dekket konflikten ved Sandviken, se nr. 2/2007, Seksjon helse og sosial. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 6/2008 Foto: Magne Turøy, BA fbaargang2008 fbseksjonHEL