AKTUELT Godt kort på handa Bedre hverdag med demens Fagforbundet Seksjon helse og sosial har gitt ut et yrkesfaglig studiehefte for ansatte som arbeider med personer som er rammet av demens. Nina Simonsen, seksjonsleder og tillitsvalgt i Vestby, har samlet en del littera- tur om temaet og laget spørsmål til diskusjon og refleksjon. Heftet egner seg derfor godt som studiesirkel. Temaheftet kan bestilles på www.fagforbundet.no/shs eller fra intern.postavdeling@fagforbundet.no Fagbladet har tidligere skrevet om virksomheten og studiearbeidet blant de ansatte ved Vestby sykehjem, se nr. 5/2008.    KES Arbeidsretten har slått fast at de aller fleste som delvis jobber turnus, ikke skal arbeide mer enn 35,5 timers uke. Inger Lothe og Greta Pedersen i Gamvik kommune er blant mange medlemmer som kan glede seg over dommen i Arbeidsretten der LO og Fagforbundet vant over Sandefjord kommune og KS. Her blir det fastslått at ordinær arbeidsuke til ansatte som delvis arbeider turnus, er på 35,5 timer per uke. Etterbetaling Inger Lothe er fagutdannet og har siden 2006 arbeidet 50 prosent som kokk i turnus på Helsesenteret i Mehamn, kommunesenteret i Gamvik. I tillegg har hun hatt en 50 prosent stilling som renholder. – Jeg har arbeidet 36,5 timers uke i denne perioden, og nå håper jeg å få etterbetalt for en overtidstime i uka siden 2006, sier Lothe. Lang prosess Greta Pedersen har arbeidet til sammen 100 prosent som assistent i SFO og avlastningstjenesten siden 1996. Fra 2003 har hun hatt 35,5 timers uke. Våren 2000 skrev hun brev til arbeidsgiveren om at den ukentlige arbeidstida var for lang siden hun gikk i turnus i avlastningstjenesten. – Jeg fikk ikke svar, og utpå høsten overtok fagforeninga saken. Jeg har hatt riktig arbeidstid siden 2003, men har ennå ikke fått SAKEN KVERNER: – Ingen enkeltperson er i stand til å kjøre en sak mot arbeidsgiver i åtte år, sier Bente Olaussen (bak t.v.). Hun håper Greta Pedersen og Inger Lothe snart får etterbetalt det de har krav på. Tre millioner til musikkterapi Første kull musikkterapeuter ble uteksaminert fra Griegakademiet ved Universitetet i Bergen i juni. Akademiet har nå fått nye tre millioner kroner fra G.C. Rieberfondene. Ifølge Brynjult Stige, forskningsleder for Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, ble studiet opprettet takket være fondsmidler. For to år siden fikk universitetet til sammen fem millioner kroner fra C.G. Rieberfondene og Grieg-foundation nettopp til dette formålet. – Et prioritert felt for oss er forskning på musikkterapi i eldreomsorg, sier Sige til universitetets nettside.    KES etterbetalt for de årene jeg arbeidet for mye, sier Pedersen. Nøster opp Hovedtillitsvalgt i Gamvik kommune, Bente Grøtte Olaussen, er glad for dommen. – Den gir oss et sterkt kort på hånda, og jeg har allerede begynt å nøste i saken for å finne ut hvor mange av våre medlemmer som har krav på endret arbeidstid og etterbetaling, sier hun. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN > TURNUSUKE Ansatte som arbeider minst hver tredje søndag eller har ubekvem arbeidstid (mellom klokka 20 og 6) mer enn tre timer i uka, oppfyller kravene i Hovedavtalens bestemmelse 4.2.2 som gir rett til 35,5 timers uke. Fagbladet 6/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonHEL