Nei til karriere i syk 30 > Fagbladet 6/2008 De tas godt imot og trives i sykehjemspraksisen. Men ingen av de tre sykepleierstudentene vil jobbe i eldre- omsorgen når de er ferdige med utdanningen. Tekst: SIDSEL HJELME    Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN med eldre i alle de tre årene, sier Paul Bendikk og fortsetter: – Det handler ikke om Kroken sykehjem, men om hvordan studiet og praksisen er lagt opp fra høgskolens side. Jeg har ikke noe imot å jobbe her, problemet er at praksisen i utdanningen blir for ensidig, sier han. – Jeg føler at vi på mange måter blir presset inn i en trakt der det blir geriatri i tre år, selv om ingen av oss har lyst til å jobbe med eldre når vi er ferdige med utdanningen, sier IneMari. Bør brenne for faget De tre studentene understreker at de er imponert over jobben deres ferdigutdannede kolleger gjør i eldreomsorgen. – Jeg ser at mange av dem virkelig Paul Bendikk Jåma, Epen Hansen og Ine-Mari Heggebakk har travle dager i praksisperioden på Kroken sykehjem i Tromsø. De er midt i den ti ukers obligatoriske praksisdelen i tredje året av sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Tromsø. – Vi ble veldig godt tatt imot her på Kroken. Vi fikk en god inn-brief, har en fast kontaktperson for hele perioden og får mer selvstendige oppgaver etter hvert. Det fungerer veldig godt, og jeg får prøvd meg i flere roller, sier Paul Bendikk Jåma, og hans medstudenter nikker bifallende. For ensidig praksis De tre føler på mange måter at studiet er lagt opp slik at sykehjemspraksis presses ned over hodene på dem: – Vi hadde åtte ukers sykehjemspraksis i første studieår for å lære generell sykepleie. Andre året hadde vi praksis på kirurgisk og medisinsk avdeling med mye geriatri, og nå skal vi lære eldreomsorg. Det blir praksis fbaargang2008 fbseksjonHEL