OVERGREP MOT BARN Du kan bli et vendepunkt Arbeid med barn er arbeid med hele små mennesker. Vi kan glede oss med dem. Men vi må også orke å følge dem når de ikke har det godt. Tekst: KARIN E. SVENDSEN    Foto: EVA KYLLAND – Møtet med deg kan være innledningen til den viktigste forandringen i barnets liv. De 40 tilhørerne lar tanken synke. Det er stille i lokalet. Alle vet at de har møtt barn som kan være utsatt for seksuelle overgrep. Risiko Fagforbundet i Søgne har invitert sosionom Rigmor Høyland Iversen og spesialpedagog og seksualrådgiver Raymond Lønberg fra Støttesenteret mot seksuelle overgrep (SMSO) i VestAgder samt barneverntjenesten i Søgne til en kveld sammen med ansatte i kommunens barnehager. Høyland Iversen og Lønberg er ikke i tvil om at hvis vi får mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep, må noen voksne som kjenner barnet godt, ta tak i saken. – Det er en risiko for at vi tar feil. Men hva er verst: At en voksen blir mistenkt uten at han eller hun er skyldig, eller at barnet fortsetter å leve med overgrep? spør Høyland Iversen. – Risikoen er langt større for at vi svikter et barn som trenger hjelp hvis vi velger å lukke øynene, supplerer Lønberg. STOR ELLER STØRRE SKADE: Åse Finsådal, Philip Mosby, Gro Ingvaldsen, Laila Try og Tor-Helge Solås Dragdal er enig om at skadevirkningene av overgrep blir størst om overgriper også er en omsorgsperson. Magefølelse De to foredragsholderne oppfordrer dem som arbeider med barn, til å stole på egen kunnskap om barns utvikling, observasjoner og opplevelser i forhold til hvert enkelt barn og supplere med egen magefølelse. – Hvis et barn opptrer påfallende, og du får en følelse av at det kan skyldes overgrep, skal du snakke med lederen din. Hvis du unnlater å ta tak i det, gjør du ikke jobben din. Når Høyland Iversen og Lønberg snakker om påfallende atferd, tenker de blant annet på barn som krenker egne og andres grenser eller som har en seksualisert form for kroppskontakt. – Men uansett hvilke opplevelser og observasjoner som gjør deg urolig, så kan dette ha sin årsak i flere ting. Overgriper En forutsetning for overgrep er at overgriperen får tilgang til barn. De 32 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL