OVERGREP MOT BARN Illustrasjon: Scanpix > SEKSUELLE OVERGREP • Mellom 5 og 15 prosent av alle barn blir seksuelt misbrukt før fylte 18 år. • Mellom 30 og 40 prosent misbrukes av barn og unge under 18 år. • Litt over halvparten av de barna som blir utsatt for seksuelt misbruk, blir misbrukt av voksne kvinner og menn. • Overgrep utføres av ukjente eller kjente, en eller flere ganger. • 30 prosent av barna med funksjonshemning er utsatt for seksuelle overgrep. • De fleste overgrepsforhold begynner før skolealder. > BARN FORTELLER – UNGDOM TIER • De minste barna viser det ofte direkte hvis de er blitt seksuelt misbrukt. De kan formidle det gjennom lek, tegning, atferd og direkte utsagn. De kan også fortelle om det som skjer hvis de blir spurt direkte av noen de har tillit til. • Større barn er som regel tause om overgrep. De føler ofte skyld og skam og benekter det som har skjedd. Noen kan likevel fortelle til jevnaldrende eller til voksne tillitspersoner. fleste overgripere kjenner barnet de forgriper seg på. Noen får barnet til å tro at det er helt vanlig at voksne bruker kroppen deres. – Andre truer barnet til å holde på hemmeligheten. De kan for eksempel si at familien blir splittet, at overgriper vil komme i fengsel eller ta sitt eget liv hvis forholdet blir avslørt, forteller Høyland Iversen og Lønberg. De legger til at en kynisk overgriper også kan kunsten å manipulere. – Barns kropp kan signalisere lyst ved berøring. Hvis for eksempel den unge guttens penis blir erigert ved berøring, kan overgriperen få det til at gutten egentlig liker det som skjer. Det kan oppleves skamfullt, og overgriper kan lettere etablere en allianse med gutten. Overgriperen har snudd situasjonen på hodet, plassert ansvaret hos gutten, og han har sikret seg mot avsløring. – En strategisk overgriper kan også bygge et nettverk eller ei referansegruppe blant voksne. Og hvis han skulle få en mistanke rettet mot seg, har han mange støttespillere som i god tro vil reise seg til hans forsvar, sier Høyland Iversen og Lønberg. Møt barnet Høyland Iversen og Lønberg oppfordrer alle som arbeider med barn, til å være bevisst på at noen barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep. De    > Fagbladet 6/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonHEL