OVERGREP MOT BARN ansatte trenger også en felles holdning til hva de gjør ved mistanke om at et barn er blitt utsatt for overgrep. Derfor er det nødvendig å utvikle strategier for å styrke barnets integritet og forebygge overgrep. – Snakk med ungene om kropp, grenser og seksualitet. Se etter tegn på overgrep, ta signalene på alvor og drøft dem med kolleger. La det bli tema på foreldremøte. Bli enige om retningslinjer. Barneverntjenesten presiserer at dersom ansatte i en barnehage får mistanke om at et barn er utsatt for seksuelle overgrep, må mistanken meldes til daglig leder. Han eller hun går videre til barnevernet. Hvis barnevernet vurderer mistanken som berettiget, kontakter de politiet. Den som melder inn en bekymring, er anonym helt til saken eventuelt kommer for retten. Og det er utelukkende politiet som etterforsker saken. – Et barn som signaliserer at han eller hun har det vanskelig, fortjener og trenger å bli møtt. Vi voksne må tåle å høre historier vi syns er vonde å høre. Vi må til og med være så lydhøre og støttende at barnet ikke bare begynner på sin historie, men også orker å fortelle mer. Havet lindrer Jarle Holseter ble utsatt for seksuelle overgrep i åtte – ti årsalderen. Kroppen er svekket, og hodet bobler av og til over av sinte følelser. Men han håper han har funnet veien mot et bedre liv. MÅ TÅLE: – Av og til må vi voksne orke å høre på og støtte barna når de har en historie å fortelle. Vi bare må overvinne fristelsen til å lukke øyne og ører, mener Rigmor Høyland Iversen og Raymond Lønberg. Tekst: KARIN E. SVENDSEN    Foto: EVA KYLLAND Havet speiler og skjuler. Den urolige vannflaten vekker minner og klarner tankene. Men havet drukner også sorger. Den ene vonde hendelsen etter den andre ruller vekk med bølgene. Havet lindrer. Av og til. Men bare for en stund. Sviktet Øynene hans speiler alle de dype sårene. Sår etter overgrep, svik og tap. Hans historie er en historie om en gutt som ble offer for en voksen manns perverterte seksualitet. Men det er like mye en historie om voksne som sviktet ham og mange andre barn. Og det er en historie om en mor som gjorde sitt beste for gutten sin, men som ble ødelagt av å stå aleine. Men det er dessverre også en historie. Og om et helsevesen som ikke har kapasitet til å ta imot mennesker som trenger hjelp her og nå. Og ikke minst: Jarles historie er en påminnelse om at både kvinner og menn kan få hjelp fra et Støttesenter mot seksuelle overgrep (SMSO). Bygdas store sønn Jarle Holseter (39) vokste opp i et hjem med en alkoholisert og aggres- siv far. Da var det fristende å takke ja til en hyggelig invitasjon fra en av bygdas store helter. Mannen var en vel ansett figur i lokalsamfunnet, venn med de fleste og en hyppig foredragsholder på barneskolen. Han hadde jaktet og stoppet ut eksotiske dyr på sine reiser. Og ungene fikk komme hjem til den store, fine gården hans for å se. Men en dag i 1980 ble det brått slutt på besøkene. En av guttene hadde fortalt sin mor om hva som skjedde på gården når de ikke studerte spennende dyr. – Hun kontaktet mamma som sporenstreks ringte lensmannen. Mannen ble tatt, og hjemmebrenningsapparatet beslaglagt. For han hadde ikke bare vist pornofilmer og forgrepet seg på oss. Han hadde også skjenka oss når vi var på besøk. 40 barn var i søkelyset. Men de største ville ikke medgi at de var blitt misbrukt. Mannen ble dømt for misbruk av 11 barn mellom 4 og 12 år. Overgrepene hadde pågått et par år. Han måtte tilbringe 40 dager i varetekt og ble dømt til seks måneders betinget fengsel. Han måtte også betale en bot på 1000 kroner. Ansvar for egen mor Jarles mor fikk juling av Jarles far 34 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL