KURS FAGSKOLE HELSE OG MILJØ Videreutdanning for helse- og sosialarbeidere • Psykisk helsearbeid – starter 3/9 • Kreftomsorg – starter 9/9 • Rehabilitering – starter 9/9 • Inkluderende arbeidsliv – starter 8/9 • Eldreomsorg – starter 8/9 • Oppvekstfag – starter 10/9 Utdanningen er godkjent av Nokut. Utdanningen går 1 kveld i uken over 1 1⁄2 år + noen helger. Kurssted: Drammen Opptakskrav: Fullført videregående opplæring fra studieretning helse- og sosialfag Ta kontakt for påmelding og mer informasjon Tlf. 32 21 34 10 eller drammen@fubvt.no Ammeveiledning trinn I og II Dette kurset vil bidra til å øke din kompetanse slik at du raskere finner årsaken til et ammeproblem og kan gi forskningsbasert veiledning. Målgruppe: Helsesøstre, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og andre som gir ammeveiledning. Tid: Trinn I: 3. nov. Trinn II: 4. nov 2008 Sted: Konferanselokalene i Forskningsveien 2A (Glaxo), sør for Ring 3, ved Rikshospitalet i Oslo. Dette er kurs I og II i en rekke på 4 trinn som kan følges enkeltvis. For program og påmelding: www.rikshospitalet.no Velg: Sykehus og avdelinger    Nasjonalt kompetansesenter for amming    kurs og konferanser Spørsmål om kursinnhold kan rettes til Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Elisabeth Tufte på tlf. 23 07 54 08 Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell, myndigheter og media, nasjonalt og internasjonalt. SKOLE STRESS? Kurs: «Oppnå mer med mindre stress med Oppmerksomhetstrening (OT)» Oslo, 31 okt. – 1 nov. 2008 OT («mindfulness»): en effektiv bevisstgjøringsmetode for å mestre stress. Den integreres i ditt liv som lærer, privat og på skolen. Læringsmål: Å lære praktiske teknikker for å bruke stressenergien positivt. Erfaring viser at også mange elever/studenter er interessert i OT. Kursleder: Andries J. Kroese, dr. med. karkirurg, forfatter av flere bøker om OT, og utdannet instruktør ved Stress Reduction Clinic, Univ. of Mass. Hospital, USA. For mer informasjon kontakt: ajkroese@online.no eller tel.: 90151734, www.scat.no VEIEN TIL FAGBREV Restaurantfag (Kokk – institusjonskokk og servitør) starter i Drammen og Sandefjord høst 2008. Ta kontakt for brosjyre. Tlf. 32 21 34 10 eller drammen@fubvt.no Finansiering av fagskoleutdanning Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) krever at staten finansierer fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag på lik linje med utdanning innen teknisk. NUFHS består av KS, Spekter, NHO, HSH, Fagforbundet, Delta, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Skolenes Lands- forbund, Helsedirektoratet, Forum for fylkesutdanningssjefer, Rådet for fylkeskommunale fagskoler, private fagskoler og studentrepresentanter. I et brev til flere stortingskomiteer minner utvalget om Kommuneproposisjonen 2009, Stortingsproposisjon nummer 57 (20072008) hvor det blant annet står: «I tråd med avtalen som er inngått på Stortinget om konkretiseringer av Omsorgsplan 2015, vil regjeringen i statsbudsjettet komme tilbake til en ny og forbedret finansiering av fagskoletilbudet innen helse- og sosialfag fra 2009.» NUFHS er bekymret over at bare 600 personer gjennomførte en videre- og etterutdanning på fagskolenivå i helse- og sosialfag i 2007. Målet i Kompetanseløftet 2015 for årene 2007-2010 var 6000 personer, eller 1500 personer årlig. Utvalget antar at årsaken til det lave tallet er manglende statlig finansiering, og de har derfor store forventninger til statsbudsjettet for 2009. KES 38 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL