KURS Nyhet Vil du bli helsefagarbeider? Med praksis og nettstudier kan du bli helsefagarbeider via NKS. Kurset tar deg gjennom pensum ved hjelp av bøker, veiledningstekster, videoer og øvingsoppgaver. Er du hjelpepleier med ønske om en spesialisering? Du kan velge mellom psykisk helsearbeid, eldreomsorg eller rehabilitering. Alle er off. godkjente som fagskoleutdanninger av NOKUT. Kombiner jobb og utdanning – og start når du vil www.nks.no Østfold Fagskole FAGSKOLEUTDANNING TIL HELSESEKTOREN, NOE FOR DEG? Yrkesrettet høyere utdanning for deg med yrkesfag fra videregående skole eller lang relevant praksis. 2årige deltidsstudier: Jobb og studer samtidig! Skole en dag og en kveld pr. uke. Skolen har ledige plasser på deltid over 2 år innen følgende fordypninger: Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Barsel og barnepleie Oppstart 16. september Oppstart 16. september Oppstart 16. september Ta kontakt med skolen for nærmere opplysninger og søknadsskjema. Søknadsfrist snarest. Studentene må betale kursavgift og materiell. • Østfold Fagskole, PB 103, 1740 Borgenhaugen, eller på • telefon 69973300.    • www.ostfold-tf.vgs.no • E-post: otf@ostfold-f.kommune.no Alle planer er NOKUT-godkjente, og berettighet lån og stipend i Lånekassen. Medlemmer av Fagforbundet kan søke om utdanningsstipend gjennom organisasjonen. • Dagklasser    • Kveldsklasser    KURSTILBUD    • Fjernundervisning    • Nettforelesninger AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no/trondheim    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 http://www.fagbladet.no Fagbladet 6/2008 > 39 fbaargang2008 fbseksjonHEL