Eksotisk helsepraksis Matforgiftning, fire ukers hard jobbing, opp klokka 05.00, litt hjemlengsel og språkproblemer. Men både elever og lærere er kjempefornøyde og ville ikke vært opplevelsen foruten. minst for helsefagarbeiderlinja, forteller lærer Jorunn Emberland. Åkrehamn vidaregåande skole bruker Malta-reisen til å markedsføre studieretningen for å rekruttere elever. – Jeg vil jo beholde jobben min, smiler læreren. De åtte elevene fikk ekstra engelskundervisning på kveldstid før de dro. De holdt også foredrag om Malta for foresatte og elever en kveld, supplert med litt maltesisk mat. Nå etter hjemkomst har de innlevert rapport. – Og til høsten stiller de opp når vi skal fortelle om helsearbeiderfaget til elever som skal velge linje, forklarer Emberland. Annerledes holdning Elevene hadde åtte kompetansemål de skulle nå i følge læreplanen i utdan- Tekst: HEIDI STEEN Foto: PRIVAT Det er mange mil fra Karmøy i Roga- land til øygruppen Malta i Middelhavet. Store forskjeller på opplæringen av helsepersonell er det også. Men de norske elevene og lærerne fikk stort utbytte av å bruke det nye faget i skolen, Prosjekt til fordypning, til å ta deler av praksisen nettopp på Malta. Rekruttere helsefagarbeidere Benedicte Kristoffersen og Julie R. Thomsen, begge 17 år, sitter og stråler. De har fri i dag, men kommer gjerne på skolen for å fortelle om praksisen de har hatt. – De åtte vi valgte ut, skal være ambassadører for skolen, og ikke > PTF • Prosjekt til fordypning (PTF) er et nytt fag i den videregående skole. Formålet med PTF er å gi eleven mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogram. Det skal utarbeides lokale læreplaner med utgangspunkt i de nasjonale kompetansemålene. • Skolene innhenter informasjon fra og søker samarbeid med andre videregående skoler, lokalt arbeidsliv og lokale utviklingsmiljøer. 42 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL