DEBATT enhetslederen – hun gjør jobben sin med å finne innsparinger. Alle andre ved sykehjemmet? Neppe, de gjør så godt de kan. Det er kun høy arbeidsmoral og godt arbeidsmiljø blant de fleste ansatte, som holder det hele sammen. Men til hvilken pris og hvor lenge orker ansatte og forholde seg til rammevilkårene gitt av politikere som leser Kostra – uten filter? Fagforbundets slagord er omtanke, solidaritet og samhold. Vi ser med bekymring på slitasjen av ansatte over tid. Omsorgsyrket er krevende, men også faglig interessant. Slike rammevilkår vil forvitre arbeidsstokken og kan samtidig skremme bort rekrutteringen til yrket. Resten er opp til politikerne i kommunen. Ingvar Sund og Tore Schei, Fagforbundet 611 Klæbu > SYKEHUSREFORMEN Direktør- lønninger og styrepamperi Som ansattrepresentant i et helseforetaksstyre – valgt av de sykehusansatte på liste fra Fagforbundet – ligger det i sakens natur at jeg skal representere fagbevegelsens verdier og politikk. Det betyr også at jeg har ansvar for å innhente min fagforenings synspunkter på saker jeg er med å behandle i styret. Samtidig har jeg rett til hjelp når jeg står fast, både fra fagforeningen og fra forbundet mitt. Ikke minst gjelder det råd og veiledning til hva som bør og skal være vår politikk i styringen av helseforetakene. Jeg er derfor glad for å kunne slå fast at Fagforbundet utvil-    > fbaargang2008 fbseksjonHEL