Facebook som jobbverktøy – Ved å lage et event på Facebook, nådde vi 450 mennes- ker uten at det kostet kommunen et øre, sier samfunns- utvikler Kjartan Thoresen i Kvinnherad kommune. NYTTIG VERKTØY: Samfunnsutvikler Kjartan Lund i Kvinnherad kommune bruker Facebook både i jobben og på fritida. Tekst: SIDSEL HJELME Historiene og de negative sidene ved Facebook er mange. Om folk som har utlevert seg selv og andre, som flagger sine dårlige venner, og som attpå til har mistet jobben fordi de har vært på Facebook i arbeidstida. Men nettsamfunnet kan også by på nye muligheter. Stadig flere bruker Facebook som et verktøy for å nå mange på en kjapp og direkte måte. En av dem er samfunnsutvikler Kjartan Thoresen i Kvinnherad kommune. Event for utflyttede Da 26-årige Kjartan Thoresen fikk ansvaret for kommunens «Kome heim»-arrangement som skulle friste utflyttede kvinnheredsungdommer til å flytte hjem igjen, valgte han å gå nye veier for å nå målgruppa. – I likhet med andre småkommu- ner sliter vi med å nå ungdommer fra 18 til 30 år. Svært mange av disse har flyttet til Oslo eller Bergen for å gå på skole, så vi når dem ikke med en annonse i lokalavisa, og heller ikke nødvendigvis med annonser i de store avisene. Men på Facebook er det noe annet – der er så å si alle med, og det byr på et enormt sosialt nettverk, sier Kjartan Thoresen. I stedet for dyre annonser valgte han å satse på Facebook som budbringer. – Jeg laget «Kome heim»-arrangementet som et event på min egen Facebook-profil, og sendte invitasjon til samtlige av mine venner og ba dem spre den videre til sine nettverk. – Snøballen rullet, og da arrangementet gikk av stabelen i Bergen i april, møtte over 70 ungdommer fram, og det er vi svært godt fornøyd med. Proff eller privat? Kjartan Thoresen har utelukkende fått positiv respons fra kolleger og samarbeidspartnere på at han valgte en såpass ubyråkratisk og personlig måte å invitere på. – Det er jo et lite problem at det er litt uklart om det er jeg, Kjartan, eller Kvinnherad kommune som inviterer til møte med musikk og pizza. Men dette var et skudd fra hoften for å se om det fungerte – og det gjorde det, slår han fast. Flere av de som ble invitert på møtet, har i dag flyttet, eller er på vei til å flytte tilbake til Kvinnherad etter fullført utdanning. Om dette har andre årsaker eller om det var Facebook-eventet som var det avgjørende, vet initiativtakeren foreløpig ikke. Kommunene må uansett være åpne 62 > Fagbladet 6/2008 Slik bruker vi Facebook Førsteamanuensis ved NTNU, Berit Skog, vet mer om norske Facebookbrukere enn de fleste. Hun har undersøkt hvordan 1000 unge bruker nettsamfunnet. fbaargang2008 fbseksjonHEL