OSS VARIERT: Institusjonslærling Renate Johannesen syns det er moro å lære mye om dietter. Overtok etter broren – Her på Folldal Bo- og servicesenter er det så utrolig godt arbeidsmiljø, skryter Renate Johannessen. Hun trekker fram alle sine gode kollegaer som hun kan prate med om alt mulig. Fra personlige ting til mat, bruk av råvarer og andre faglige og praktiske saker. – Vi lærer av hverandre, syns jeg. På kjøkkenet og vaskeriet er de til sammen ni ansatte, hvorav to er lærlinger. Og bare damer. – Vi serverer middag til brukerne både i kantinen og ute på bygda. Jeg føler virkelig at jeg får god kontakt med brukerne her. Vi skravler godt sammen. Tilbakemeldingene jeg får på maten er stort sett skryt. Vi er jo mange forskjellige som lager mat og har vel vår måte å gjøre det på, sier Renate. Renate har jobbet på Folldal Bo- og servicesenter i ett år nå. Og hun skal være lærling her i ett år til. Når hun er ferdig med lærlingperioden sin, får hun fagbrev som institusjonskokk. – Det var ikke vanskelig å få lærlingplass. Tilbu- det kom før jeg søkte. Det er mangel på kokkelærlinger. Egentlig skulle Renate begynne som lærling i forsvaret, men da tilbudet om lærlingplass i Folldal kom, valgte hun det. – Jeg ville være i Folldal litt lenger. Da jeg gikk på skolen, bodde jeg to år i Tynset, og nå ville jeg hjem igjen. Hele familien bor her. Dessuten ville hun lære mer om dietter, noe hun føler at hun virkelig lærer her sammen med kollegaene sine. – Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe på kjøkken. Og lærlingplassen overtok jeg etter broren min. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL > ARBEIDSGLEDE RENATE JOHANNESSEN Institusjonslærling Folldal Bo- og servicesenter Setter pris på sekretærene Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord, Seksjon kontor og administrasjon, gjorde stas på noen av våre sekretærer 28. april. Vi inviterte sekretærene til lunsj i kantina på rådhuset. Her infor- merte vi litt om ståa i lønnsforhandlingene og delte ut reklameeffekter. En flott gest til våre sekretærer som det ble satt stor pris på! Tekst: Dordy Mehl og Lillian Johnsen Rådgiver Lillian Eriksen i Fagforbundets Seksjon helse og sosial sammen med lokale tillitsvalgte. Fagdag om deltid Fagforbundet Vestfold inviterte til en todelt fagdag midt i april. Temaene på dagsorden var Kvalitetsprogrammet og kampen mot ufrivillig deltid – «Kan kvalitet forenes med uønsket deltid?». Fagdagen ble avholdt i Tønsberg og fikk besøk av innledere fra Fagforbundet sentralt. Tekst: Eddie Whyte Hedret trofaste medlemmer Fagforbundet Hemnes har hedret trofaste medlemmer med utdeling av Fagforbundets 25-årsnål og LOs 40-årsmerke. Foreninga arrangerte en hyggelig sammenkomst med middag og koselig samvær. Fra venstre: Jenny Svartvatn (40), Ragnhild Tverå (25), leder Tove Buskli, Pernille Fjeldavli (40), eldrekontakt Karen F. Breimo, Vally Lillebjerka (25), Aud Lyeng (25), Anette Wie (40) og Kristine Ressem (25). Disse var ikke til stede: 25-årsjubilantene Gunhild Ellingsen, Sigfrid Iversen, Laura Oldernes og Tor Roghell, og 40-årsjubilantene Hallvard Almbakk, Ingvild Antonsen, Irene Lenningsvik og Tove Lien. Tekst: Rina Tverrå 64 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL