KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Jubilanter i helseforetaket Fagforbundet Helseforetak Vestfold inviterte sine medlemmer som skulle ha 25-årsmerke fra Fagforbundet og de som skulle ha LOs 40-årsmerke til en sammenkomst på Tolboden Mathus i Tønsberg i april. Distriktssekretær Per Kristian Finstad i LO Vestfold holdt et flammende innlegg om å stå sammen, og fremhevet hvor viktig LOs arbeid er for blant annet likestilling, helse og miljø, et bedre arbeidsliv og demokratiet. Distriktssekretæren delte ut 40årsmerke fra LO til Rakel Evensen og Erna Fossum Svendsen (bildet). Fylkesleder Merete Dahl delte ut Fagforbundets 25-årsmerke, og alle jubilantene fikk utdelt en rose fra nestleder Kari Asmyhr. Tekst: Eddie Whyte Kursgjeng fra Trøndelag Her kommer et bilde av gjengen fra Nord-Trøndelag som i vår fullførte Fase 2 grunnopplæring for tillitsvalgte i Fagforbundet. Opplæringen har gått over tre uker, fordelt over tre samlinger. Sittende f.v. kursansvarlig Nanna Marit Dyrendal og Arnt Kjøglum. Bak f.v. Daryvosh Shirazi, Renate Oddøy, Helen Moum, Elin Austmo, Rakel Elise Anderson, Elisabeth M. Olsen, Camilla Refsnes og Sølvi Bakk. Bak f.v.: Tor Olav Bakkenget, Eva Mari Karlsen, Grete Elin Meistad, Eva Rise og Tone Angelo. Tillitsvalgte fra Meråker vil takke alle sammen for ei trivelig tid sammen! Lang og tro tjeneste Ernst Karlsen (t.h.) fikk overrakt Fagforbundets gullmerke med diplom for lang og tro tjeneste (over 20 år) som tillitsvalgt både lokalt og på fylkesnivå. Han er i dag pensjonist, men er fortsatt aktiv i lokalforeningen – Fagforbundet Bø og Sauherad avd. 255 – som han var leder for i mange år. Fylkeslederen i Telemark, Vidar Stang, sto for overrekkelsen. Tekst: Vidar Stang Fagbladet 6/2008 > 65 To historiske dager på Sørmarka Det var en historisk dag da Det Sentrale Pensjonistutvalg (DSU) inviterte til uførekonferanse på Sørmarka med 39 uførerepresentanter fra Fagforbundet fra hele landet. Også Fagforbundets pensjonistsekretariat ved Wigdis Walbeck og Anne-Britt Weum var til stede. Konferansen ble ledet av DSUs uførerepresentant Kari Solberg og hennes vara Milrid Lyngstad. To representanter fra Nav var til stede, men der følte størsteparten av de uføretrygdede at disse ikke hadde mye å tilføye. Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Norman, innledet om hva NPF gjør for de uføretrygdede? Han hadde et flott innlegg, og viljen til å gjøre noe for de uføretrygdede var klart til stede. Han påpekte også at han hadde vært inne på Fagforbundets nettsider, og der sto det ikke mye (ingenting) om denne gruppen. Så her må vi i felles- skap komme fram med tanker og ideer vi kan arbeide videre med. Et klart signal fra samtlige deltakere er at dette må gjentas! Tekst: Kari Solberg fbaargang2008 fbseksjonHEL