INNHOLD > Foto: Eva Kylland 8    TEMA: Sånn gjør vi det ikke her 14    Koma heim 17    Skolen skaper nytt klasseskille 20    PORTRETTET: Et tegnet liv 48    FOTOREPORTASJEN: Et liv i sola 54    Kambodsja mot ny framtid 62    Facebook som jobbverktøy FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 42 Seksjonslederen 56 Debatt 60    KRONIKK: Det er vi som eig offentleg sektor 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Svart belte i barn En tikkende bombe Jarle Holseter sleit med aggresjon etter at han som barn ble utsatt for seksuelle overgrep. Han har fått hjelp av Støttesenteret mot seksuelle overgrep (SMSO) og ei sinnegruppe. – Jeg var farlig for meg selv og andre. Mange ofre vandrer rundt som tikkende bomber. Da holder det ikke å stå i kø for å få psykologhjelp. 36 > 27–46    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Kambodsjas framtid Røde Khmer-fortida kaster fortsatt tunge skygger over Kambodsja. Det er i dag et av verdens fattigste land og barnedødeligheten er den høyeste i Sørøst-Asia. Smuler fra turistenes middagsbord redder dagen for disse søsknene i «tempelbyen» Siam Reap. 54 > 2 > Fagbladet 6/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M Ø T M Foto: Sidsel Hjelme L E K I R E J fbaargang2008 fbseksjonKIR