FRITIDSKLUBBER Uro blir kreativ fora Ungdommene oppfattes som uromoment av samfunnet rundt dem, men mange trenger bare nye muligheter for utvikling. Riverside ungdomshus prøver å skape de nødvendige rommene. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL    Foto: ERIK M. SUNDT Fem unge gutter ler og prater i sofaen på Riverside ungdomshus. Ute står to andre i høylytt diskusjon. En hytter med pekefingeren og stemmen stiger. Guttene i sofaen løper ut. Flere kommer til. Stemningen er amper og hormonene mange. Plutselig er alle borte. Noen ansatte på Riverside løper ut og avverger en slåsskamp. Riverside ungdomshus ligger i ett av Oslos mest belastede strøk. Gjennom de store glassvinduene er det utsikt til Akerselva og Vaterland park hvor noen spiser lunsjen sin mens andre dealer dop. Ikke langt fra inngangsdøra har en gjeng eldre alkoholikere sin faste møteplass. Stadig flere brukere Riverside Ungdomshus er et sted å være og et sted å lære. Her møter de unge ulike voksne som bryr seg og som sammen med dem kan løse problemer. Målgruppen for dette forebyggende tiltaket er for risikoutsatt ungdom i alderen 16 til 20 år. På ungdomshuset er det helsearbeidere og ungdomsteam. Problemer og utfordringer diskuteres og løses. Noen får hjelp til å finne bolig, andre ønsker mer utdannelse og mange vil ha hjelp med jobbsøking, søknadskriving og intervjutrening før jobbintervju. Hver uke er det flere ungdommer som får jobb gjennom hjelpen de får på Riverside. Suksessfaktoren er tett oppfølging og tilrettelagt innføring i arbeidsmarkedet. På Riverside er det mulig å få en praksisplass innen IKT, WEB og Film & Videoavdeling. I alt er over 2400 personer registrert i det åpne tilbudet rundt internettkafeen. Rundt 50 ungdommer besøker tiltaket hver dag, i tillegg til rundt 20 ungdommer som har praksisplass eller deltar i kurstilbudet. FAST GJEST: Mustafa på 18 år er en av dem som ofte er innom Riverside. Han er glad for å ha et møtested i stedet for å henge rundt i byen. Nødvendige opprør Midt i konflikter, søkende ungdom og utallige spørsmål sitter Elvis C. Nwosu. Han er prosjektleder for Riverside resiliensgruppe. Han er kjent for å ha en egen evne til å roe gemyttene. Prosjektlederen er fokusert på de han jobber for å hjelpe. Det er ikke så lenge av gangen han sitter i ro for å snakke med Fagbladet, og ikke før han har satt seg ned, spretter han opp for å snakke med noen som skal registrere seg i resepsjonen, har litt datatrøbbel eller som vil bruke telefonen. Nwosu sier at ungdom som vanker i belastede bymiljø og deres atferd, får mye oppmerksomhet, men den er dessverre begrenset til mye negativt i den politiske debatten. – Å finne egen styrke og egen identitet skjer gjennom små opprør mot identiteter man blir påført mot sin vilje. Våre forebyggende prosjekter handler først og fremst om å gjøre ungdommen bevisst sin styrke og være med på å definere hva som er vellykket og å nå sine egne mål. På fagspråket kalles dette resiliens, som betyr motstandsdyktighet. Prosjektet ser på hvilke faktorer og aktiviteter som kan bidra til mestring, kreativitet, kontinuitet og fellesskap.    > 28 > Fagbladet 6/2008 n fbaargang2008 fbseksjonKIR