FRITIDSKLUBBER OFTE BESØKT: Riverside ligger midt i Oslo sentrum og besøkes hyppig av ungdom mellom 16 og 20 år. dring Fagbladet 6/2008 > 29 n fbaargang2008 fbseksjonKIR