FRITIDSKLUBBER gig av ildsjeler Fritidslederne jobber med unge mennesker som trenger engasjerte og brennende sjeler. For de ansatte blir dette en livsstil. – Jeg har selv vært med i rockeverksted og spilt i band. Da jeg var ung, gikk jeg på fritidsklubben og var jevnlig på kino før jeg begynte å jobbe her. For meg var de tilbudene viktige da jeg vokste opp. Nå vil jeg gjerne gi noe tilbake og samtidige bevare og utvikle de samme fritidstilbudene, sier Ronny Bekken Larsen. Han har tittel kulturarbeider i Folldal kommune i Hedmark. Stillingsbrøken er fordelt mellom fritidsklubben, kinoen og kulturskolen. Til sammen 69 prosent. I tillegg til ti prosent som tillitsvalgt i Fagforbundet. – Jeg har også et politisk engasjement gjennom Arbeiderpartiet hvor en av mine hjertesaker er offentlig kulturtilbud til barn og unge. Barna er tross alt framtida vår, og for ei lita bygd som Folldal, er det viktig at de trives i oppveksten hvis de en gang skal vurdere å komme tilbake etter utdan- nelse eller skal etablere seg. Ungdom taper De kommunale fritidsklubbene i Norge har over 50 år lang historie. På 60-tallet ble det etablert fritidsklubber i de større byene, og først på slutten av 70-tallet ble tilbudet spredd utover landet. Midt på 80-tallet var det rundt 1000 fritidsklubber. I dag er det mindre enn 700 kommunale fritidsklubber igjen. – Jeg føler at altfor mange voksne ikke hører etter hvilke ideer og tanker barna har når politiske avgjørelser skal tas. Fritidsklubb er dessverre ikke lovpålagt. I nabokommunen ble fritidsklubben lagt ned for par år ENGASJERT: Ronny Bekken Larsen, fritidsleder i Folldal kommune, gir ungdom tilbud påvirket av det han kan og er interessert i. siden. De sleit > > PRØVD OG GJORT I FOLLDAL • Bowlingturer til Oppdal. • Besøkt fritidsklubben på Koppang og hatt besøk av fritidsklubben på Alvdal (som nå er lagt ned). • Sumo Show. • Gratis kino (hvert år). • Band- og øvingsrom ettersom det er stor interesse for å spille i rockeband. • Arrangert rockekonsert . • Pizzakvelder. Gratis pizza trekker mange... Fagbladet 6/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKIR