> To rekker med mennesker ribbes systematisk for verdighet. Veien fram til etterlengtet lunsj sperres av en mur og en uforutsigbar kontrollpost. Fredfylte Stavern blir Vestbredden – en nervøs masse av stillhet. Fagbladet 6/2008 > 51 fbaargang2008 fbseksjonKIR