UT AV FATTIGDOMMEN FRAMTIDSHÅP: 21-årige Ralha Jupah håper at hun med engelskkunnskaper og hardt arbeid kan jobbe seg ut av fattigdommen hun er født inn i. – Dette er første gang jeg snakker engelsk med utlendinger, betror Nuon oss. Han forteller at han kommer fra en fattig landarbeiderfamilie med mange barn. – Familien har ikke penger så jeg kan gå på skole, men som munk kan jeg skaffe meg utdanning, sier Nuon, som ikke ser for seg at han skal leve som munk hele livet: – Jeg lever kanskje som munk i fem år, og deretter håper jeg å få jobb som turistguide, sier Nuon før han forsvinner videre inn i templets gallerier for de tusen Buddhaer. Rettsoppgjør Selv om unge kambodsjanere helst skuer framover, er oppgjøret med landets dystre fortid langt fra over. Pol Pot døde i 1998 uten å ha fått sin straff, men flere av de gamle Røde Khmer-lederne lever fortsatt, de fleste er over 80 år gamle. En FN-støttet spesialdomstol ble opprettet i 2006, og de første rettssakene starter etter planen nå i høst. Dommerfullmektig Andreas M. Kravik har vært FN-praktikant i tribunalet i Kambodsja. – Rettssakene vil kunne legge grunnen for varig forsoning og fred i landet. Tribunalet gir Røde Khmers ofre anledning til å være med som sivile parter i rettssakene, og tusentalls kambodsjanere har allerede meldt seg på. TV- og radiosendingene fra tribunalet følges av stadig flere, og kambodsjanske aviser er fulle av omtale om de forestående rettssakene. – Kambodsjanerne følger altså nøye med på domstolens arbeid. Verdenssamfunnet bør gjøre det samme når lederne for et av historiens mest brutale regimer nå endelig bringes for retten, sier Kravik. SER MULIGHETER: Som munk får jeg mulighet til å ta utdanning, sier 17-årige Nuon, som etter noen år i orange kappe satser på en framtid som turistguide. ikke at han erklærte landets 60.000 munker som en pariakaste da han kom til makten. Ved Røde Khmerrikets fall var det ingen levende munker igjen, og de fleste av templene lå i ruiner. I dag er buddhistmunkene å se overalt. I tempelruinene i Angkor Wat lyser munkenes knallgule kapper mot de 800 år gamle ruinene. – Jeg har vært i templet i et år, men i dag har jeg fri, forteller 17-årige Nuon, som er på besøk i det gamle Khmerrikets hovedsete for første gang. Fagbladet 6/2008 > 55 fbaargang2008 fbseksjonKIR