INNHOLD > Foto: www.colourbox.com 8    TEMA: Sånn gjør vi det ikke her 14    Koma heim 17    Skolen skaper nytt klasseskille 20    PORTRETTET: Et tegnet liv 36    FOTOREPORTASJEN: Et liv i sola 42    Kambodsja mot ny framtid 50    Facebook som jobbverktøy FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 34 Seksjonslederen 44 Debatt 48    KRONIKK: Det er vi som eig offentleg sektor 52 Oss 54 Kryssord 55    Tegneserie og Petit 58    JOBBLIV: Svart belte i barn Etiske innkjøp Bergen og Stavanger kommuner stiller strenge krav til leverandørene sine. På den måten vil de blant annet unngå tjenester fra bedrifter som tilbyr luselønn, dårlige arbeidsforhold eller benytter seg av barnearbeid. Og i barnehagehagene kan barna i de to byene kose seg med etiske leker. 30 > 27–34    KONTOR OG ADMINISTRASJON Kambodsjas framtid Røde Khmer-fortida kaster fortsatt tunge skygger over Kambodsja. Det er i dag et av verdens fattigste land, og barnedødeligheten er den høyeste i Sørøst-Asia. Smuler fra turistenes middagsbord redder dagen for disse søsknene i «tempelbyen» Siam Reap. 42 > 2 > Fagbladet 6/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286 241 393 Trykksak M Ø T M Foto: Sidsel Hjelme L E K I R E J fbaargang2008 fbseksjonKON