BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 6/2008 Astma og egenmelding SPØRSMÅL: Jeg er en ung mann på 20 år som har fått meg jobb i en kommunal barnehage. Jeg er en del plaget med astma og har derfor benyttet meg av egenmeldinger når jeg har følt meg dårlig. Men her en dag kalte styreren av barnehagen meg «inn på teppet» og spurte meg hvorfor jeg benytter egenmelding så ofte. Jeg forklarte det slik det er, men følte likevel at det ikke ble godtatt. Kommunen er IAvirksomhet, og vi kan benytte opptil åtte egenmeldingsdager om gangen, til sammen 24 dager i løpet av tolv måneder. Men jeg har alltid benyttet bare to eller tre dager. Hvordan skal jeg takle dette på en korrekt måte? Hilsen fornuftig ung mann SVAR: Det er helt riktig som du skriver i spørsmålet ditt angående rett til bruk av egenmelding i en IA-virksomhet (inkluderende arbeidslivsvirksomhet). Man kan benytte 24 enkeltdager, eller åtte dager sammenhengende to eller tre ganger innenfor 12 måneder. Men har du en langvarig eller kronisk sykdom, kan du eller arbeidsgiveren din søke om «Unntak fra arbeidsgiverperioden». Skjema finner du på www.nav.no/skjema Søknaden blir behandlet hos Nav som eventuelt innhenter helseopplysninger fra legen din. Blir søknaden godkjent, får din arbeidsgiver dekket sykepenger for deg fra første dag du er syk. Det vil si at arbeidsgiver slipper å betale deg lønn i arbeidsgiverperioden som er på 16 dager. Dette kan føles veldig bra for deg da arbeidsgiver ikke belastes økonomisk av din sykdom. Arbeidsgiver skal fortsatt utbetale sykepengene dine, men vil få refusjon fra Nav. Jeg vil råde deg til å snakke med legen din først og deretter be om et møte med styreren. Denne ordningen gjelder alle virksomheter, ikke bare de som er tilsluttet IA-avtalen. Vil du lese mer, gå inn på www.nav.no og søk på egenmelding. Kolbjørg Øyen, bedriftsfysioterapeut Reiseforsikring SPØRSMÅL: Jeg skal til Thailand i fire uker og trenger reiseforsikring. Hva er prisen som LOfavørmedlem?    Turisten SVAR: Du kan velge mellom standard eller topp LOfavør reiseforsikring. Prisen for standard er 855 kroner og 1275 kroner for topp. Forsikringen gjelder i hele verden på reiser av inntil 45 dagers varighet og dekker hele familien (barn inntil fylte 20 år). Forsikringene inkluderer blant annet avbestillingsforsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen fbaargang2008 fbseksjonKON