PØBELPAPPA: Eddi Eidsvåg samarbeider med Nav for å få skakkjørte ungdommer på rett kjøl. Pøbelhjelp fra Nav Gjennom Pøbelprosjektet håper Nav Sandnes å få unge som har sluttet skolen i gjenge igjen. «Pøbelpappa» Eddi Eidsvåg er samarbeidspartner. Tekst: SIDSEL HJELME    Foto: MARIE VON KROGH, STAVANGER AFTENBLAD Gjennom flere år har Eddi Eidsvåg gjennom sitt eget bakeri hjulpet ungdom med en trøblete bakgrunn tilbake til arbeidslivet. Nå er prosjektet utvidet, og har etablert tett samarbeid med Nav Sandnes. Utvidelsen betyr en ny mulighet for unge i faresonen, og er et viktig supplement til eksisterende tilbud, mener avdelingsleder ved Nav Sandnes, Ole-Morten Mjelva Pettersen, som også er koordinator for Pøbelprosjektet i Nav. Motivasjonskurs Normalt har Nav lite med oppfølging av denne ungdomsgruppa å gjøre. Ungdom som har rett til videregående opplæring, er fylkeskommunens oppfølgingstjenestes ansvar. – Men tilbud om jobbklubb eller ordinære praksisplasser dekker ikke alles behov. Noen trenger tettere oppfølging, understreker avdelingsleder Mjelva Pettersen: – Ungdom som er skolelei skaffer seg gjerne en jobb, men vi ser at mange av dem ikke får gode erfaringer fra arbeidslivet. Gjennom «Vi stiller med kursene og tar hele administrasjonen, men oppfølging av ungdommene må skje lokalt.» Eddi Eidsvåg Pøbelprosjektet håper vi å forebygge at skoletrøtte ungdommer går på nok et nederlag når de begynner i jobb. I Pøbelprosjektet starter ungdommene med et seks ukers motivasjonskurs, som på mange måter har en «oppdragende» form. Her tar vi tak i det helt grunnleggende, som skole og arbeidsliv forutsetter at de unge har fått med seg hjemmefra. Men mange unge i dag mangler elementær kunnskap om arbeidslivets krav, og på motivasjonskurset begynner vi helt fra begynnelsen på dette, sier Nav-koordinatoren. Følges tett De fleste av de 22 ungdommene som begynte på motivasjonskurset hadde «rota til» livet sitt, og mange var i starten på en ruskarriere. Nå har 20 av dem fullført motivasjonskurset og er ute i praksis, og to av dem har tegnet ordinær lærekontrakt. Men jobben er ikke avsluttet av den grunn. Det er i oppfølgingsfasen den virkelig store forskjellen ligger, og pøbelpappa Eidsvåg slipper ikke ungdommene han har tatt tak i: – Den første praksisuka ringer vi ungdommene hver eneste dag, og en gang i uka besøker vi dem på jobben, forteller Eidsvåg. Resultater på vei Målet er skolegang eller fast jobb for alle deltakere på sikt. – Mange av deltakerne i prosjektet er lei av skolen. Samtidig prøver instruktørene i prosjektet å formidle at det er lurt å ha noe skolegang i bunnen, og to av ungdommene har allerede nå bestemt seg for å begynne på skole igjen, sier Mjelva Pettersen fra Nav. Men uansett om ungdommene begynner i ordinær jobb eller skole, skrives de ikke ut av prosjektet, men følges opp gjennom hele toårsperioden. Hvert halvår er de inne for > PØBELPROSJEKTET • Motivasjonskurs og arbeidstrening for unge som har droppet ut av videregående skole. • Samarbeidsprosjekt mellom Nav Sandnes og «pøbelpappa» Eddie Eidsvåg. • Ungdommene er rekruttert via sosialkontor, barnevern og direkte henvendelser. • Tett oppfølging av den enkelte i to år. • Første kull på 22 unge startet i prosjektet i april. 18 av disse er nå ute i praksis, og to har fått lærekontrakt. 28 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON