Etiske krav til leverandørene Flere kommuner viser vei og stiller etiske krav til leverandørene sine. Bergen og Stavanger er med i et nyskapende pilotprosjekt for å hindre barnearbeid og annen utbytting. Tekst: INGUNN HARALDSEN Det offentlige kjøper varer og tjenester som ofte er produsert under elendige arbeidsforhold i fattige land. Det kan være alt fra barnehageutstyr og møbler til tekstiler og arbeidsklær. Kommunene Bergen og Stavanger vil nå stille krav om arbeidsforhold og -miljø til sine leverandører. Offentlige forbilder – Det offentlige er en betydelig kunde, og vi har derfor stor påvirkningskraft, forteller Kjartan Møller, innkjøpssjef i Stavanger kommune Våren 2007 fikk Stavanger kommune en alvorlig vekker. I en TV2-dokumentar ble det påstått at indiske arbeidere som foredlet stein til Tusenårsstedet i Stavanger, arbeidet under høyst kritikkverdige forhold. I dag deltar de sammen med Bergen kommune i et pilotprosjekt om etiske innkjøp i offentlig sektor. Initiativ for etisk handel leder prosjektet som er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Offentlig sektor er landets største kunde og forbruker. I 2006 kjøpte offentlige virksomheter tjenester og varer for om lag 315 milliarder kroner. Innkjøpsloven pålegger at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte: – Jeg kan ikke se annet enn at etisk handel bidrar til dette. Tjenester fra bedrifter som tilbyr sine ansatte luselønn, elendige HMS-forhold og urimelig lange arbeidsdager bør vi unngå, hevder Møller. Etiske retningslinjer Prosjektet om etiske innkjøp skal munne ut i en veileder for offentlige innkjøpere. Her kan du lese om hvilke etiske krav som kan stilles, og hvordan dette kan gjøres i praksis. Kravene er basert på internasjonale anerkjente FN- og ILO-konvensjoner samt nasjonal lovgivning. Disse innebærer blant annet nei til barnearbeid, en lønn å leve av og sikre arbeidsforhold. Bergen kommune har stilt etiske krav i anbudskonkurransen for levering av leker og idrettsutstyr. > ETISKE RETNINGSLINJER • Etiske retningslinjer er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILOkonvensjoner. Det offentlige bør stille følgende hovedkrav til leverandører: • Intet tvangsarbeid. • Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger. • Ikke barnearbeid. • Ingen diskriminering. • Ingen brutal behandling. • Sikre og hygieniske arbeids- forhold. • Lønn å leve av. • Rimelig arbeidstid. • Regulære ansettelser. • Respekt for eiendomsrett og miljø. 30 > Fagbladet 6/2008 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2008 fbseksjonKON