ETIKK I KOMMUNENE: Svært få kommuner stiller etiske krav til leverandører. Dermed risikerer de å støtte opp om barne- arbeid. Stavanger skal i gang når konkurransen for kommunens møbler lyses ut. – Vi ser for oss at politikerne blir forelagt de etiske retningslinjene allerede i år, forteller Møller. Stavanger kommune vil deretter satse på kompetansebygging innad. Møller forteller at de ansatte skal kurses, bevisstheten skal styrkes og innkjøpsenhetene samkjøres. Fornøyde leverandører Ifølge det svenske fagforbundsbladet TCO-tidningen, har én av ti svenske kommuner etiske retningslinjer for innkjøp. Bare en håndfull av Norges 430 kommuner har fattet vedtak om at det skal stilles etiske krav. Rådgiver Magne Paulsrud i Initiativ for etisk handel (IEH) tror prosessen går sent i Norge fordi offentlig sektor mangler kunnskap. – Vi møter ofte holdningen om at etisk handel både er vanskelig og ressurskrevende å gjennomføre. Noen kommuner vegrer seg også på grunn av et uklart regelverk. Innkjøpsloven krever at konkurransen skal være rettferdig. Noen kommuner > Fagbladet 6/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKON