KRYSSORD «Lærdom er en skatt som følger sin eier overalt.» KINESISK ORDTAK Hermod © 148 11-2007 Rimet Pike navn Instrument T all Nedbør Krepere Mottager Falle Ren Overgrep Oppvarter Ransake Artikkel T allord Naturlig Over Avis År Bekvem    Merkverdig Mynt fork. Omkomme Kry Person. pron. Skred Artikkel Bibelsk person Østerrike Tysk by Skjære Rolig Blant Avl Trist Åk Deko-    Patterert    dyr I tu Aspirant Retning Fordi Enkel Plikt Løp Fyldig Teppe Oppnevne Trasig Liketil Uttalte Spiss Rett Grinda Tråkk Endog Enslig Gutte navn T all Engelsk by Mesterskap Odde Løvtre Oksygen Utsyn Te Månefase Land Fugl Flatemål Sjy Kilevink Iherdig Donerte Matt Forme Gutte navn Løsningen på kryssord nr. 6 må være hos oss innen 20. september! Merk konvolutten med «kryssord nr. 6» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! VINNERE av kryssord nr. 3 M    A    S    S    > Vi har trukket tre vinnere BEUNDRE TEAK GODT RENHOLD som hver får 10 flaxlodd: SENESIRIE K SNU SNAR    Tove Strand Andersen SYNES R L O 7725Steinkjer MALI ARENA RV NAVN UNDERHOLD OTER G TI MARI A MI SS MEHE AK IngridFroestad UTEN OG LEI UNN T ADRESSE S ER UN KONSUM ELI 5142 Fyllingsdalen Gunnhild S. Rygh 7822 Bangsund POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET VA STEING PDG DISIPPEL ASLEH ROF NATO LIBYA UTOVER GLIMABNESMEL HEVELSE FERD KVARTE 54 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON