INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Sånn gjør vi det ikke her 14    Koma heim 17    Skolen skaper nytt klasseskille 20    PORTRETTET: Et tegnet liv 40    FOTOREPORTASJEN: Et liv i sola 46    Kambodsja mot ny framtid 54    Facebook som jobbverktøy FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 48 Debatt 52    KRONIKK: Det er vi som eig offentleg sektor 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Svart belte i barn Kjører på biogass Roger Larsen i Borgbuss i Fredrikstad er godt fornøyd med selskapets biogassbusser. De bruker metangass som er lokalt produsert og så godt som klimanøytral. Men det trengs penger for å utvide. 34 > 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK Kambodsjas framtid Røde Khmer-fortida kaster fortsatt tunge skygger over Kambodsja. Det er i dag et av verdens fattigste land og barnedødeligheten er den høyeste i Sørøst-Asia. Smuler fra turistenes middagsbord redder dagen for disse søsknene i «tempelbyen» Siam Reap. 46 > 2 > Fagbladet 6/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 241 393 Trykksak M Ø T M Foto: Sidsel Hjelme L E K I R E J fbaargang2008 fbseksjonSAM