SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Tilbake til det gamle Trafikkbetjentenes prosjekt med 6-timersdag i Trondheim var svært vellykket. Likevel har styret vedtatt at de ansatte skal tilbake til gamle avtaler. 28 > – Uholdbar drapsdom Trikkeførere i Oslo raser etter at en kollega ble dømt for uaktsomt drap etter en ulykke i fjor. De truer med aksjoner i forbindelse med ankesaken i september. 30 > Strid om betaling Lokale brannvesen og de store vaktselskapene må møte hverandre i retten for å avklare hvem som skal betale når selskapene melder falske brannalarmer. 33 > Sommer = bussvold Skeptisk til felles nødnummer I Stortingsmelding 22 (2007–2008) om samfunnssikkerhet foreslår regjeringen å innføre ett felles nødnummer (112), og å etablere felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi. Faglig arbeidsgruppe for prehospitale tjenester har på vegne av SHS utarbeidet et høringssvar. Arbeidsgruppa er sterkt kritisk til forslaget om ett nødnummer og felles nødsentraler i Norge. – Det er ikke noe behov eller krav fra befolkningen om ett felles nødnummer, sier Hans Martin Aase, leder i arbeidsgruppa. Han legger til at det er liten grad av feilringing ved reelle henvendelser til nødsentralene og dermed unødvendig å legge om. – Men det viktigste er at fagkyndighetsprinsippet blir vanskelig å ivareta med ett felles nødnummer. Vi mener det er viktig at mennesker i helsemessig nød skal ha direkte tilgang til helsevesenet og helsepersonell, sier Aase. Faggruppa er bekymret for at ett felles nødnummer og felles nødsentraler vil føre til lenger tidsforbruk i sentralene.    KES Sommer – med mange folk ute på kveldstid – gjør arbeidet for mange bussjåfører til en utrivelig affære. Sjåførene på nattbussen som går fra Langesund i Telemark i helgene, opplevde i løpet av noen uker flere voldsepisoder, og tendensen er at det skjer flere episoder om sommeren enn ellers i året. Dette kan også ha noe med at Langesund har mange tilreisende om sommeren. Blant annet ble en person slått til blods av to gutter på 19 og 20 år en lørdagsnatt i juli. Offeret hadde allerede forlatt bussen da politiet kom, men gjerningsmennene ble tatt på en holdeplass ikke langt unna. Overvåking Busselskapet har satt i gang flere tiltak for å øke sikkerheten til både passasjerer og sjåfører, forteller Henrik Olen i Telemark Kollektiv Trafikk til Porsgrunns Dagblad. Alle bussene har fått installert kamera, slik at det er mulig å finne igjen gjerningsmennene hvis det skulle oppstå bråk. Erfaringsmessig kan også godt merkede overvåkingskamera bidra til at bråkmakere holder seg i skinnet fordi de vet at de er identifiserbare. I tillegg er det satt opp en billettbod på torget i Langesund, og dermed oppstår det ikke lange køer ved bussdørene like etter at utestedene har stengt sine dører. I tillegg slipper sjåførene på bussene å passe på mye penger. I løpet av sommeren har også vektere fra Securitas stått vakt ved bussene på tidspunkter når folk har begynt å hope seg opp. Vekk med pengene Fagforbundet har i flere år argumentert for at billettsalget og UTRYGT: Å kjøre nattbuss om sommeren oppleves av mange sjåfører som utrygt på grunn av bråk. pengene må fjernes fra busser og trikker. I Sverige har billettløse busser blitt en suksess. Etter en serie ranstilfeller i fjor, la sjåførene til slutt ned arbeidet hver gang et ran ble rapportert. Etter flere slike aksjoner besluttet Arbeidsmiljøverket at billettsalget skulle opphøre. Da opphørte også ranene.    PF 112 Fagbladet 6/2008 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonSAM