AKTUELT Stopp for vellykket prosjekt Prøveprosjektet med 6-timersdag var vellykket. Men fra 1. september må trafikkbetjentene i det kommunale foretaket Trondheim parkering gå tilbake til gammel arbeidstid. I begynnelsen av august bestemte styret i det kommunale foretaket seg for å gå tilbake til gammel arbeidstid framfor å gjøre prøveprosjektet for 20 trafikkbetjenter om til en permanent ordning. – Vi har mellom 50 og 60 ansatte i hele bedriften. Hvis vi skulle ha fortsatt, måtte vi ha utvidet ordningen til alle. Det hadde krevd en mye større gjennomgang av bedriftens organisering, sier styreleder Elin Kvikshaug. Svært skuffet Trafikkbetjentene er svært skuffet fordi de ikke får lov til å fortsette et prosjekt som har vist seg å fungere meget godt. – Jeg syns styrets begrunnelse er svak, sier Fagforbudets hovedtil- Ønsker fylkes- kommunalt busselskap En utredning fra advokatfirmaet Ræder slår fast at det ikke er noen juridiske hindringer for at Hedmark etablerer et fylkeskommunalt busselskap. Tidligere har konsulentfirmaet Asplan frarådet fylket å opprette sitt eget busselskap. Senere i år skal fylkespolitikerne i Hedmark avgjøre saken. De tillitsvalgte blant bussjåførene er svært glad for utredningen fra Ræder. De mener en konkurranseutsetting av busstilbudet både vil gå ut over kundene og samtidig bidra til å svekke lønns- og arbeidsforholdene for de ansatte.    PF SKUFFET: Vibeke Hagen (foran) og de andre trafikkbetjentene i Trondheim er skuffet over at prosjektet med 6-timersdag legges ned etter to år. – Sørgelig Forsøket med 6-timersdag startet i juli 2006. En Sintef-rapport har konkludert med at forsøket er vellykket. De ansatte er mer fornøyd, overtiden er redusert og produktiviteten er oppretthold. Klagene er heller ikke blitt flere. Leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, syns det er sørgelig at Trondheim parkering stopper et prosjekt som har vist seg å fungere godt. – Når en arbeidsgiver setter i gang et prosjekt, må vi kunne forvente at den tar konsekvensene av en positiv evaluering når det skal besluttes om tiltaket skal videreføres eller ikke. Å gjøre det stikk motsatte vitner ikke om stor seriøsitet, sier Guldbrandsen. – Jeg syns det er merkelig at bedriften starter et slikt prosjekt, og så legger det ned når det har vist seg å være vellykket, sier hovedtillitsvalgt Vibeke Hagen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD litsvalgt, Vibeke Hagen til Fagbladet. Hun mener alle ansatte over tid kunne dratt nytte av at trafikkbetjentene jobbet i en turnus med 6timersdag som en permanent ordning: – Nå som alle er tilbake på ordinær arbeidstid, tror jeg det vil bli mye vanskeligere å gjennomføre redusert arbeidstid for alle enn hvis en gruppe allerede hadde hatt ordningen. – Da vi begynte prosjektet, la vi om en del rutiner som ga bedre flyt og mer effektivitet i arbeidsdagen. Dette ønsker bedriften å videreføre, men det lar seg ikke automatisk gjøre når vi utvider arbeidstiden, mener Hagen. Private vannverk til kommunene Norge er ikke det eneste landet som sikrer seg offentlig eierskap til vannverkene. Organisasjonene Transnational Institute og Corporate Europe Observatory har lansert nettstedet www.remunicipalisation.org der de dokumenterer at mange private vannverk i Europa nå tas tilbake i offentlig regi. Dårlig service, investeringsmangler og høye vannavgifter er vanlige argumenter mot de private tjenestene. Et ferskt eksempel er Paris, der den nylig gjenvalgte sosialistiske borgermesteren Bertrand Delanoé har lovet å ta tilbake driften av vannforsyningen. Dette vil skje Fotomontasje: Vidar Eriksen høsten 2009, etter at kontraktene med selskapene Suez-Lyonnaise des Eaux og Veolia har løpt ut. Å ta vannforsyningen tilbake til det offentlige er blitt en politisk trend i Frankrike. Vintersportsbyen Grenoble gjorde det i 2000, og har nå de laveste vannprisene i landet. Organisasjonene bak nettstedet beklager at EU fortsatt støtter privatiserte vannverk. De er urolige for at traktaten fra Lisboa-møtet i år vil fremme konkurranse på en slik måte at private selskaper vil spille en større rolle i vannsektoren. – Det er på tide at EU innser fakta og fornyer sin politikk for vannforsyning. Privatiserte tjenester kan øke selskapenes profitt, men de er ikke de mest effektive når det gjelder å levere vann til Europas innbyggere eller de fattige i verden, heter det på nettstedet. Tekst: NINA SANDÅS, LO Aktuelt 28 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM