Foto: Sören Andersson, Scanpix AKTUELT Ny vei- leder for uteanlegg Standard Norge har kommet med en ny veileder for hvordan bygninger og uteområder som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan følges opp og holdes ved like. Veilederen er spesielt myntet på vaktmestere og gartnere. Det hjelper ikke om både bygninger og uteområder er tilrettelagt for folk med nedsatt funksjonsevne hvis dette ikke følges opp og holdes ved like, og det er bakgrunnen for at veilederen er laget. Den tar utgangspunkt i standarden NS 3420-CK «skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg», og kommer med anbefalinger om drift og vedlikehold som knytter seg til den tiltenkte funksjonaliteten i uteområdet. Med skjøtsel og drift mener den nye standarden det arbeidet som er nødvendig for at park- og landskapsanlegg skal være tilgjengelig og fungere både sikkerhetsmessig og estetisk slik det er beskrevet for området. Dette gjelder både tilhørende utstyr, installasjoner og konstruksjoner, ifølge Standard Norge. Veilederen er nå tilgjengelig fra standardiseringens felles salgsselskap, Pronorm.    PF IKKE TILLATT: Svenske bussarbeidsgivere ønsker å begrense streikeretten etter konflikten i sommer. Vil begrense streikeretten Kommunals busstreik viser behov for å begrense streikeretten, mener de private busselskapenes arbeidsgiverforening. Busstreiken i Sverige i sommer har gitt sjåførene tydelige forbedringer på samtlige av fagforbundet Kommunals krav: Lengre døgnhvile, kortere rammearbeidstid, tryggere ansettelsesforhold og noe høyere lønn. 14.000 sjåfører, verkstedarbeidere og trikkeførere i private busselskaper var berørt av konflikten. Forholdet partene imellom var tidvis temmelig fastlåst, men etter to uker endte konflikten i et forlik om en ny avtale. – Vi fikk gjennom de viktige områdene; natthvilen og rammetiden. Vi nådde ikke like langt med lønna, men det får vi kjempe videre med, oppsummerer bussjåfør Ulf Holmberg i en pressemelding fra Kommunal. – Dette var det beste vi kunne oppnå, så det var verdt det. Hadde vi ikke streiket, hadde vi ikke kommet så langt, mener sjåføren. Etterspill Men bussene hadde knapt begynt å rulle før det politiske etterspillet satte i gang: – Vi trenger nye regler som kan begrense fagbevegelsens streikerett, lyder kravet fra arbeidsgiverne, ifølge den svenske LOtidningen. – Denne streiken viser behovet for proporsjonalitet, at det må være samsvar mellom hvilke midler de streikende tar i bruk og hvilken skade de gjør. Hadde vi hatt det, ville streiken der all busstrafikk i Stockholm ble stoppet ikke blitt tillatt, sier Peter Jeppsson, administrerende direktør for Bussarbeidsgivarna til LO-tidningen. Jeppsson mener arbeidsgiverne har betalt en høy pris for streiken, samtidig som det endelige resultatet ikke skilte seg nok fra det opprinnelige tilbudet til å rettferdiggjøre en så omfattende streik. Begrenser mulighetene Allerede i 1998 utredet den svenske regjeringen et proporsjonalitetskrav i arbeidskonflikter. Det betyr at virkemiddelet må stå i forhold til hva som står på spill, å begrense mulighetene til å iverksette kamptiltak som koster lite, men har store utslag for motparten og tredjepart. En samlet arbeidsgiverside gikk da inn for proporsjonalitet. Men ettersom en samlet arbeidstakerside gikk mot forslaget, ble det lagt i skrivebordsskuffen. Tekst: EVEN TØMTE Fagbladet 6/2008 > 29 Graver ned søppeldunkene I bydelen Storhaug i Stavanger har kommunen gravd ned 26 avfallsstasjoner som erstatning for de gamle søppeldunkene. – De er enkle å betjene, og langt finere å se på, sier rådgiver Veronica Westbø Tønnesen i fagavdelingen for renovasjon i Stavanger til NRK Rogaland. Også beboerne i området er begeistret for de nye stasjonene, og peker blant annet på at brannsikkerheten blir mye bedre når stasjonene er gravd ned i bakken.    PF fbaargang2008 fbseksjonSAM