Drapsdom kan stanse trikken > DETTE ER SAKEN • Søndag 27. mai omkom en kvinne etter en trikkeulykke ved Sinsenterrassen holdeplass i Oslo. • Påtalemyndigheten tiltalte trikkeføreren for uaktsomt drap etter straffeloven, og for ikke å ha vært aktsom nok etter veitrafikklovens bestemmelser. • I mars ble hun dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken. • Dommen er anket, og ankesaken er berammet til 24. og 25. september. • Trikkeførerne i Oslo Sporveier vurderer å stoppe trikken i forbindelse med ankebehandlingen for å markere at dette er en dom mot alle trikkeførere, ikke bare en av dem. Trikkeførerne i Oslo raser mot dommen om uaktsomt drap etter en dødsulykke i fjor. De truer med aksjoner når ankesaken starter i lagmannsretten i september. Tekst: PER FLAKSTAD Trikkeføreren selv er fortvilet og lei seg etter dødsulykken. Samtidig er hun veldig tydelig på at hun ikke ville hatt noen muligheter for å avverge det som skjedde denne søndagen i mai for halvannet år siden.. – Jeg var ekstra forsiktig fordi jeg så en kvinne som virket ustø. Da jeg så i speilet før avgang, var hun borte, og jeg var derfor sikker på at hun hadde kommet seg inn på trikken. Jeg så også en person som gikk forbi trikkedørene og viftet med armen. Jeg tolket dette som at hun likevel 30 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM