ikke skulle være med, og dermed tok jeg avgangsprosedyre og kjørte, forteller trikkeføreren, som ønsker å være anonym, til Fagbladet. Falt mellom trikk og perrong Hva som videre skjedde er uklart, men en kvinne som sto på perrongen har forklart at hun hørte et dunk og gikk bakover for å se hva som hadde skjedd. Da hun oppdaget en person mellom perrongen og trikken, viftet hun med armene for å få trikken til å stanse. Foto: Morten Holm, Scanpix Trikkeføreren ante ikke noe om hva som hadde skjedd før hun ble møtt av politi og folk fra Oslo Sporveier på endestasjonen. Havarikommisjonen som undersøkte omstendighetene rundt ulykken, anbefalte ikke rettslig oppfølging. Påtalemyndigheten tok likevel ut tiltale etter den såkalte bildrapsparagrafen, det vil si at trikkeføreren har forvoldt en annens død ved uaktsom bruk av motorvogn, og i Oslo tingrett ble hun dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. OPPRØRT: Trikkeførerne i Oslo er opprørt etter at en kollega ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel etter en dødsulykke i mai 2007. Vurderer trikkestopp Sosialtillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Per Arne Nicolaysen, har fulgt opp trikkeføreren i tiden etter ulykken. Han er opprørt over dommen, og syns det grenser til trakassering at trikkeføreren skal bli stemplet som drapsperson fordi hun har vært involvert i en ulykke. – Dette er en dom mot hele Oslo Sporveier. Vi håndterer tusenvis av forskjellige mennesker hver dag. Vi kan ikke garantere oss mot at enkelte av forskjellige grunner setter seg selv i farlige situasjoner som vi ikke er i stand til å gjøre noe med. Hvis vi skal bli stemplet som drapspersoner på grunn av slike ulykker, er det svært alvorlig for hele konsernet, sier Nicolaysen. Drapsdommen er anket, og ankesaken er berammet til 24. og 25. september. Nicolaysen sier at trikkeførerne vurderer å stanse trikkene i Oslo i forkant av ankebehandlingen for å understreke alvoret i saken. – Kan ikke ha sett i speilet I tingrettens dom fra mars i år er det ikke lagt vekt på trikkeførerens forklaring og hvordan hun opplevde situasjonen før ulykken. Selv om føreren forteller at hun så i speilet, slår dommen fast at hun ikke kan ha gjort det: «I nærværende tilfelle unnlot trikkeføreren å foreta en helt nødvendig sikkerhetssjekk, nemlig å se i speilet før trikken ble satt i gang,» heter det i domspremissene. Videre skriver retten at trikkeføreren er preget av ulykken, men at det ikke virker som om hun angrer eller har sympati for den avdøde. RAMMER ALLE: – Dette er en dom mot alle trikkeførere og hele Oslo Sporveier, mener Per Arne Nicolaysen. > Fagbladet 6/2008 > 31 Foto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonSAM