IKKE DRAPSSAK: – Dette er en tragisk ulykke, men ingen drapssak. Du har vår fulle støtte, sier plasstillitsvalgt Bjørn Colban til den drapsdømte trikkeføreren. – Et tragisk uhell, men ingen drapssak Trikkeførerens plasstillitsvalgt, Bjørn Colban, mener drapsdommen er en dom mot alle trikkeførere. – Saken opprører oss. Det er helt tilfeldig at det var denne føreren som havnet i en slik fortvilet situasjon, det kunne ha vært hvem som helst av oss, sier han. – Dette var et tragisk uhell, og en kombinasjon av flere dypt uheldige omstendigheter. Men det er ingen grunn til å gjøre det til en drapssak. – Her er det ingen som har kjørt altfor fort eller presset grenser på andre måter, heller ingen som har håndtert våpen eller andre farlige redskaper. Her er bare en trikkefører som har gjort jobben sin og fulgt rutinene slik hun pleier. Da mener jeg det er å trekke aktsomhetskravet altfor langt å dømme henne for drap. – Jeg syns det er både overraskende og provoserende at påtalemyndighet og rettsapparat har brukt så store ressurser på å kriminalisere en slik ulykke. – Jeg har snakket med mange trikkeførere i tiden etter dommen. Mange av dem sier de vurderer å slutte hvis den blir stående. De vil rett og slett ikke risikere å bli stemplet som drapspersoner hvis de skulle havne i en liknende situasjon, sier Bjørn Colban. – Jeg har jo aldri opplevd noen ulykke. Jeg ble først gjort oppmerksom på den i etterkant, sier trikkeføreren, og gjentar nok en gang at hun er svært lei seg fordi et menneske omkom, men at hun ikke forstår hva hun kunne gjort annerledes for å unngå det tragiske som skjedde. – Forferdelig ikke å bli trodd – Jeg fortalte i retten at jeg så i speilet og hva jeg så. Jeg har kjørt trikk i mer enn tolv år uten alvorlige uhell. I løpet av denne tiden har sikkerhetsrutinene satt seg så godt i ryggmargen at jeg gjør dem på refleks. Det er da ingen logisk grunn til at jeg ikke skulle ha fulgt rutinene denne ene gangen, sier hun. Likevel fastholdt aktor at hun ikke kunne ha sett i speilet. – Han sier jo rett ut at jeg står i retten og lyver. Jeg syns det er en fryktelig grov beskyldning, sier trikkeføreren. Samtidig opplevde hun at retten trodde på aktor, og ikke på henne. – Det er helt forferdelig ikke å bli trodd i en så alvorlig sak, men i stedet bli dømt som drapsperson, sier hun. – Stor betydning Administrerende direktør Torild Skogsholm i Oslo Sporvognsdrift er redd det kan ramme trikketilbudet i Oslo hvis drapsdommen blir stående. – For oss er dette en svært viktig sak. Den berører absolutt alle som jobber med trikken i Oslo. Mange tenker at hvem som helst kunne ha kommet opp i en liknende situasjon. Som arbeidsgiver har vi en plikt til å ta vare på våre ansatte, både den som er dømt og de som frykter konsekvensene av dommen, sier Skogsholm. – Samtidig er dette også en viktig prinsipiell sak om hvor langt aktsomhetskravet skal strekkes for en trikkefører. Siden tingrettens avgjørelse er anket, og saken fortsatt ligger til behandling i rettssystemet, ønsker jeg ikke å kommentere den siden av saken ytterligere, sier hun. – Flere trikkeførere har sagt at de vurderer å slutte hvis dommen blir stående? – Det er svært bekymringsfullt. Hvis mange gjør alvor av å slutte, kan vi få problemer med å opprettholde trikketilbudet, og det går ikke bare ut over selskapet, men hele Oslos befolkning, sier Torild Skogsholm. 32 > Fagbladet 6/2008 Foto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonSAM