På fire hjul med biogass Seks av bussene i Fredrikstad bruker biogass som drivstoff. Et eksempel til etterfølgelse, sier politikere, miljøvernere og sjåfører. Men det trengs penger for å utvide ordningen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Bussen som Roger Larsen manøvrerer rundt i Fredrikstads gater støyer mindre enn andre busser, og den karakteristiske diesellukta henger ikke igjen i nesa etter at bussen har kjørt. Alt som kommer ut fra eksosrøret er vanndamp, rent og klimanøytralt. – Helt supert, sier Larsen, som er hovedtillitsvalgt i Borg Buss. Han mener biogassbussene har bedre arbeidsmiljø på grunn av mindre motorstøy, at de er en tanke raskere enn dieselbussene, og har omtrent de samme kjøreegenskapene. Han ser gjerne at selskapet får flere busser med biogass som drivstoff. Trenger støtte Penger har foreløpig stoppet Borg Buss fra å investere i flere biogassbusser: – Hver buss koster omtrent en halv millioner kroner mer enn en tradisjonell dieselbuss. Vi har ikke økonomi til å ta den ekstrakostnaden uten å få økonomisk støtte, sier direktøren i Borg Buss, Bjørn Sandhaug. Fire av bussene har selskapet bekostet selv, mens Østfold fylkeskommune har bidratt med én million, slik at Borg Buss kunne kjøpe ytterligere to busser tilpasset biogass. De seks bussene må ut av sentrum for å fylle biodrivstoff, og Sandhaug mener det er en forutsetning for flere biobusser at de får mulighet til å tanke drivstoff også andre steder. Derfor planlegges det en metangasspumpe like i nærheten av basestasjonen til Borg Buss i løpet av høsten. Ifølge Gunnar Steinsholt, rådgiver ved samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet, vil det kreve støtteordninger tilsvarende ca. 2,5 mrd. kroner å få rutebussene over på metangass. Han mener derfor at forbundet bør ta initiativet til at det årlig settes av penger til et bussomstillingsfond. Ros, men ikke mer «Biogass Fredrikstad» er et samarbeidsprosjekt mellom det kommunale vann,avløp- og renovasjonsforetaket Frevar KF og Borg Buss. Det startet i 1997, og i desember 2001 kunne daværende statssekretær Britt Skjel- > METANGASS – NYTTIG VERSTING • Ved avløpsanlegget til Frevar har det vært produsert biogass siden 1989. Gassen er et biprodukt fra renseanleggets slambehandling. • Avløpsslam, sammen med organisk avfall, er «råvarene». Slam og avfall går inn i to råtnetanker, og prosessen i tankene er ikke ulik det som skjer ved varmkompostering. Dette fører til at det blir dannet metangass som blir liggende øverst i tankene. • Metangass er en miljøversting, og har 20 ganger større miljøskadelig effekt enn f.eks. CO2. • I stedet for å gå ut av anlegget som miljøskadelig utslipp, pumpes gassen til et oppgrade- ringsanlegg der den blir tilført mer metan for å kunne fungere i en bilmotor. • I Fredrikstad går den til en gasspumpe, og til store beholdere som enkelt kan kjøres ut til tankestasjoner utenfor anlegget. 34 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM