FORNØYD: Roger Larsen er svært godt fornøyd med biogassbussene i Borg Buss. bred åpne kranen for første biogasspåfylling. – Dette er et eksempel til etterfølgelse, sa hun. I løpet av de sju årene som har gått etterpå, har mange besøkt anlegget og rost det opp i skyene som et godt og viktig miljøtiltak. Men ingenting har skjedd. Borg Buss og Frevar har ikke fått mer penger til å utvide, og anlegget utenfor Fredrikstad er fortsatt det eneste i sitt slag i Norge. Eksempelet har derfor ikke fått den etterfølgelsen som statssekretæren og ildsjelene bak prosjektet ønsket seg. – Slik bør det ikke fortsette, mener assisterende direktør i Frevar, Knut Lileng. – Buss er godt egnet Han har i flere år vært en ivrig entusiast og forkjemper for biogass-teknolo- gien. Han mener kollektivtrafikken egner seg svært godt til pilotprosjekter som skal bane vei for en utvikling med klimanøytrale trafikkutslipp. – Spesielt lokalbussene kjører på avgrensede områder, og derfor trenger vi i første omgang ikke noe stort nett av tankesteder. Dermed blir utgiftene til etablering og transport mindre i en startperiode. Dessuten er mange busselskaper offentlig eid, og det gir offentlige myndigheter muligheter til å styre utviklingen og finansiere miljøtiltakene på en helt annen måte enn kommersielle selskaper, sier han. I dag leverer Frevar drivstoff til seks busser, en renovasjonsbil, fire kommunale tjenestebiler og seks av selskapets egne vaktbiler. Ifølge Knut Lileng har de kapasitet til å levere drivstoff til mange flere. – En gyllen mulighet Fagforbundets faggruppe for kollektivtrafikk besøkte Frevar rett før sommerferien, og medlemmene ble imponert over biogass-prosjektet. – Dette er en kjempeløsning som både fjerner klimagass fra søppelfyllinger og omdanner den til et klimanøytralt drivstoff som gjør at vi kan redusere dieselutslippene. På denne måten vil bussene få en tilnærmet ren forbrenning, sier leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. Han er forundret over at det har gått sju år uten at prosjektet har fått økonomisk støtte til å utvide virksomheten: – Med den klimavirkeligheten vi lever i, er det for meg uforståelig at regjeringen ikke kan putte noen titalls millioner inn et framtidsrettet prosjekt som dette. Vi kommer til å jobbe politisk for å sikre at «Biogass Fredrikstad» blir videreutviklet og for at det skal etableres tilsvarende løsninger andre steder. – Den rødgrønne koalisjonen trenger saker som kan vekke begeistring inn mot valget neste år, og dette er etter min mening nettopp en slik sak. Derfor må ikke muligheten skusles vekk ved å la være å bevilge noen småpenger, sier Stein Guldbrandsen. VIL HA MER: Knut Lileng i Frevar (t.v.) og SST-leder Stein Guldbrandsen foran en biogass-beholder som enkelt kan lastes opp og kjøres ut til et tankested utenfor Frevars område. Fagbladet 6/2008 > 35 fbaargang2008 fbseksjonSAM