START NÅ: Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom mener det er viktig å komme i gang med miljøtiltak, ikke bare lage visjoner og planer. Ikke nok med fine ord 36 > Fagbladet 6/2008 – Det fins så mange planer og visjoner for å redusere miljøutslippene våre. Derfor er det befriende å se at noen også setter planene ut i livet. Det er viktig at det skjer noe, sier lederen i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Et generelt problem i klimaarbeidet er at for mange sitter på gjerdet. Selv om vi er i starten på å utvikle ny og mer klimanøytral teknologi, er det viktig å komme i gang så raskt som mulig med det som allerede fins. – Utslippene må reduseres nå, ikke om fem eller ti år, sier Gjærum. – Må følges opp – I alt utviklingsarbeid må noen gå foran. Jeg syns biogassprosjektet i Fredrikstad er nettopp et eksempel på det. De har ikke bare laget en visjon og en plan; de har faktisk satt den ut i livet, og den fungerer! – Derfor er det viktig at deres gode initiativ blir fulgt opp, og da må det midler på bordet. Det er fortsatt slik at det koster å gå foran, derfor må myndighetene være med på å betale ekstrakostnadene i starten. – Jeg tror dette vil være en lønnsom investering over tid. Vi er i ferd med å gå mot en ny tid, der miljøbevissthet blir stadig viktigere. De kommunene, busselskapene eller nasjonene som tidlig klarer å kutte i utslippene sine, vil om noen år sitte på teknologi og kunnskap som kommer til å bli etterspurt av andre, sier Gjærum. Kvalitetsbevisst Hun mener det er viktig at både det offentlige og private bedrifter er kvalitetsbevisste i sine klimavalg på samme måte som når de gjør andre valg. – Det fins både gode og dårlige produkter innenfor biodrivstoff, også innefor de enkelte drivstofftypene, for eksempel biodiesel. Miljøverndepartementet jobber med en form for sertifisering av drivstoffet, og da får folk hjelp til å velge de gode løsningene. – Samtidig burde jo ikke de dårlige løsningene gjøres lett tilgjengelig. Det skal ikke være nødvendig å lete for den som er miljøbevisst. Det burde heller være omvendt – at den som virkelig ønsker å forurense må jobbe hardt for å få det til, mener Ingeborg Gjærum. Entusiasme for bussen Hun håper at klimanøytrale busser kan være med på å skape entusiasme rundt bussen som et miljøvennlig alternativ. Natur og Ungdom mener et av de viktigste miljøtiltakene er å redusere privatbilismen. – Vi må gjøre det dyrere å bruke privatbil, samtidig som kollektivtilbudet blir både bedre og billigere. Nå kjører vi en kampanje for å redusere prisen på månedskort for ungdom og studenter til 200 kroner. – En kombinasjon av færre privatbiler og klimanøytral kollektivtrafikk vil ha stor betydning for utslippene, sier lederen i Natur og Ungdom Ingeborg Gjærum. fbaargang2008 fbseksjonSAM