KURS I FAGFORBUNDET Kursoversikt for Fagforbundets sentrale kurs i 2008 Arrangør: Fagforbundet sentralt v/Organisasjonsenheten Alle kurs vil bli annonsert på tillitsvalgtnettet. Der vil også flere opplysninger og søknadskjemaer til de enkelte kursene bli lagt ut. Kostnadene ved de fleste kursene dekkes av Fagforbundet sentralt. Kompetansegivende kurs i fagforeningsarbeid og teamledelse Trinn 1 Tid: 12. – 15. oktober 2008 Kurssted: Honne hotell, Biri Hvem kan søke: Tillitsvalgte som tidligere har gjennomført Fase 3 (før 2006) Tema: Det vil bli innføring i sentrale teorier omkring prosessen i forhandlinger og begreper og teorier omkring organisatorisk kommunikasjon. Kompetansegivende kurs i fagforeningsarbeid og teamledelse er kombinert med et Høgskolestudium og går over 3 Trinn. Kurset vil gi studiepoeng ved avlagt eksamen. Det må søkes på nytt til Trinn 2. For dere som ønsker å søke videre til Trinn 2, må det påregnes en del arbeid hjemmefra siden store deler av dette kurset er nettbasert. Søknadsfrist: 3. september 2008 Fase 2 lover og avtaler, særløp for små tariffområder NB! Dette kurset har en egenandel som fagforeningene skal dekke. Tid: 20. – 24. oktober 2008 Kurssted: Norlandia Gardermoen Egenandel: Kr. 5000,Hvem kan søke: Alle tillitsvalgte på avtaleområdene PBL, KA, Spekter;Staten, HSH og NHO som ikke har gjennomført Lover og avtaler særløp i Fase 2skoleringen . Tema: Ansettelser, oppsigelse/omplassering, forhandlinger, lønn, ferie og fritid, pensjon, sykelønn, forsikringer og yrkesskade, medbestemmelse, arbeidstid. Søknadsfrist: 5. september 2008 Nye Instruktører – Nytt kurs i styre/seksjonsarbeid TID: 17. – 19. november 2008 Kurssted: Sørmarka Hvem kan søke: 2 fra hvert fylke. En instruktør fra seksjonsstyret og en fra fagforeningsstyret med gode kunnskaper om Fagforbundet som organisasjon, forbundets prinsipp- og handlingsprogram, vedtekter, styre- og seksjonsarbeid. Bør ha/eller være villig til å ta pedagogisk opplæring for instruktører! Hvis du ikke har gjennomført pedagogisk opplæring, meld deg på dette kurset 10. – 12. september. Tema: Hvordan lykkes med seksjonsarbeid og styrearbeid i fagforeningen? Søknadsfrist: 26. september 2008 Veilederkurs for erfarne instruktører del 1 Tid: Del 1: 19. – 21. januar 2009. Del 2 : 4. – 6. mars 2009 Kurssted: Ikke bestemt Hvem kan søke: Instruktører som trenger pedagogisk påfyll, er åpen for nytenkning og har erfaring som instruktør. Tema: Læring, veiledning og coaching, kursplanlegging, metodikk/gjennomføring av kurs, evaluering, kommunikasjon, læringsarenaer, organisasjonsutvikling, andre pedagogiske temaer. Søknadsfrist: 30. november 2008 Instruktørkurs for modul Ideologi – samfunnskunnskap og arbeiderbevegelsens historie. Tid: 2.– 4. desember 2008 Kurssted: Sørmarka Hvem kan søke: En Instruktør fra hvert fylke som kan undervise i modul Ideologi, samfunnskunnskap og arbeiderbevegelsens historie. Må ha gode kunnskaper om fagbevegelsen, ha erfaring som instruktør, ha verv i organisasjonen og har/være villig til å ta pedagogisk opplæring for instruktører. Søknadsfrist: 10. oktober 2008 Søknaden skal godkjennes av egen fagforening og fylke og sendes på eget søknadsskjema til Fagforbundet, Organisasjonsenheten, Postboks 7003 St.Olavs Plass, 0130 Oslo. Deltakerne vil bli tatt opp som kursdeltakere etter en helhetsvurdering og etter en prioritering fra eget fylke. Med forbehold om endringer. Henvendelse vedrørende kursene bes sendt pr. mail til: organisjonsenheten@fagforbundet.no eller tlf: 23064513 og 23064613. Ny bok om FAGBLADENES HISTORIE Av Odd Harald Røst Pris kr 299,for bestilling: liv@aktuell.no eller telefon 23 06 22 77 ODD HARALD RØST TIL MEDIEHUS FAGBEVEGELSENS FAGBLADER FRA 1876 TIL 2008 Fagbladet 6/2008 > 61 fbaargang2008 fbseksjonSAM