L J INNHOLD > Foto: Dag G. Nordsveen 8    TEMA: De ulovlige... 14    Hvorfor være stor? 16    På vei til framtida 20    PORTRETTET: Turbotufte 48    FOTOREPORTASJEN: Engler i natta 54    – Litt sånn fagforeningsorgasme 61    Fagbevegelsens makt FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Psykisk syke blir registrert 46 Seksjonslederen 57 Debatt 62    KRONIKK: Kan hende det gjelder å redde vår jord 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Tar et fingertak Eksperter på ros Latteren og de kjappe replikkene sitter løst. Det gjør også rosende omtale av kollegene. De ser og framhever de sterke sidene hos hverandre. Slik løfter de ansatte på avdeling 2 ved Gulset sykehjem i Skien seg selv og hverandre. 32 > 27–46    HELSE OG SOSIAL På tide å bli politiske EF-domstolen gjør det vanskelig å bekjempe sosial dumping. Dette må møtes med organisert, politisk handling over hele Europa, ikke minst fra en samlet fagbevegelse, mener mange av deltakerne på Europas sosiale forum nylig. 54 > 2 > Fagbladet 7/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak E Ø I Foto: Even Tømte M R E K T M fbaargang2008 fbseksjonHEL