LEDER Liten, men god Fagforbundet Flatanger er en liten forening med 123 medlemmer. Et driftig styre med en ildsjel i spissen sørger for god lokal aktivitet. Det lokale tilbudet gjør Fagforbundet til et naturlig valg når ansatte i kommunen skal organisere seg, noe blant annet sykepleierne har merket seg. 8> ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2007: 302.387 Foto: Marianne Gunderson Ingen steder å dra De har ingen steder å dra, men norske myndigheter vil likevel ikke ha de ureturnerbare menneskene her. Hundrevis lever uten rettigheter, uten muligheter til å jobbe og uten sosialhjelp eller annen mulighet for å skaffe seg inntekter. Og verdighet. Fagbladet har møtt tre av dem. Likelønn koster Holdningskampanjer og vakre ord gir ikke uttelling på lønnsslippen. Heller ikke på vaktplanen for turnusarbeidere eller på timelistene for deltidsarbeidende. De store lønnsulikhetene mellom kvinner og menn krever politiske grep. Tidligere krav om kvinnepott har strandet med argumenter om at dette er en sak for partene i arbeidslivet. Men det ikke er mulig å få rettet opp skjevhetene i vanlige tariffoppgjør. Potten må derfor komme som et tillegg til tariffoppgjøret og med egne sentrale forhandlinger om hvordan den skal fordeles. Likelønnskommisjonens forslag om at staten skal bidra med tre milliarder friske kroner i en likelønnspott, er derfor et viktig innspill. Og friske penger trengs, men tre milliarder tetter bare én prosent av lønnsgapet som «Veien mot likelønn krever innsats – og ikke minst solidaritet – fra alle parter i arbeidslivet.» er på 15 prosent. Ekstra penger er derfor nødvendig over flere år for at utjevningen ikke skal spises opp. Og penger finns. Kontantstøtten koster rundt 1,9 milliarder kroner i året. Hvis disse pengene i stedet brukes til lønnsutjevning, vil det være et viktig bidrag til likestilling. Men penger er ikke nok. ÅSLAUG RYGG ANSV. REDAKTØR 8> Vi vil aldri få likelønn uten at skift- og turnusarbeid blir likestilt. Kampen for å bedre turnusarbeidernes arbeidsvilkår har pågått i over ti år, men fortsatt jobber turnusarbeidere mer enn skiftarbeidere. Dette er et brudd på likestillingsloven, og arbeidsmiljøloven må endres for å få likestilt turnusarbeidende kvinner med skiftarbeidende menn.. Fagforbundet har et berettiget krav om at heltidsarbeid skal være en rettighet, deltidsarbeid en mulighet. Uønsket deltid handler om verdighet, kvinner som en økende gruppe blant minstepensjonistene og kvinners mulighet til ei lønn å leve av. Dagens unge kvinner og menn vil neppe ta til takke med deltid i like stor grad som tidligere generasjoner. Da må kommuner som vil sikre rekruttering, kunne tilby store stillinger og fulltid for å sikre seg arbeidskraft. Og politikerne kan bidra med å gjøre lovverket enda klarere. Veien mot likelønn krever innsats – og ikke minst solidaritet – fra alle parter i arbeidslivet. Men også lovgiverne har en jobb å gjøre. Fagbladet 7/2008 > 3 fbaargang2008 fbseksjonHEL