NYTT > VIL ANMELDE SKOLENORGE Skolen er i fysisk forfall, men både regjeringen og kommunene overser problemet, mener Elevorganisasjonen (EO). De har varslet sak mot begge parter hvis det ikke kommer penger i høst. Nesten halvparten av skolene i Norge bryter elevenes arbeidsmiljølov, mener EO. > INTERNETT-SØKING FOR BARN Kvasir Junior er en ny søkemotor på internett for barn, og er tilpasset barn i alderen 6 til 12 år. Motoren er testet av elever og lærere ved flere barneskoler. > BEDRE KOMMUNEØKONOMI Bare 41 kommuner står nå på den såkalte Robekk-lista, dvs. lista over kommuner som må ha godkjenning før de kan ta opp lån eller inngå leieavtaler. I 2004 stod 118 kommuner på denne lista. – Dette er en bekreftelse på at regjeringen har bedret kommunenes økonomi, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen. > KRITISERER KOMMUNENORGE Norske kommuner mangler rutiner for å motvirke barnearbeid ved innkjøp, hevder LOs barne- og familieorganisasjon Framfylkingen. Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt fastslår at kommunene må bli flinkere til å stille etiske innkjøpskrav. > STOPP I LILLEHAMMER Rådmannen i Lillehammer anbefaler ansettelsesstopp og vikarstopp. Til tross for flere tiltak i høst, viser siste økonomirapport at situasjonen i kommunen fortsatt vil få et stort underskudd i år. > KOMMUNEANSATTE KAN FÅ RØYKEFORBUD I 2000 stengte Stavanger kommune røykerommene. Nå vurderer kommunen å innføre røykeforbud i arbeidstiden innen utgangen av neste år. Det kan også bli forbudt å «fyre opp» utenfor alle kommunale bygg. 4 > Fagbladet 7/2008 For små skritt Et betinget ja til Likelønnskommisjonens forslag fra Fagforbundet fører til et LO-flertall for en statlig pott for å løfte kvinnelønna. – Vi oppnår ikke likelønn uten å likestille arbeidstiden i skift og turnus. Heller ikke uten å redusere bruken av deltid, mener Fagforbundets nestleder Gerd Kristensen. – Det er sikkert et ærlig forsøk, men kommisjonen har ikke gått bredt nok inn i problemene. Alle vet at deltid og skift/turnus er essensielle spørsmål. Vi er ikke imot forslagene, men det monner så lite når de ikke tar grep som gir grunnleggende endring. Redd større gap Fagforbundet sier ja til kommisjonens forslag om tre milliarder i en egen tiltakspott, men nei til fordelingsnøkkelen. Forbundet er redd for at dersom man bare legger på lønna til høgskoleutdannede i offentlig sektor, øker lønnsgapet farlig mye til de lavlønte. – Vi er positive til tanken om særskilte midler som ett av flere tiltak, problemet er hvem som skal dele potten.. Den må fordeles på alle kvinnedominerte yrkesgrupper. Sentrale oppgjør Tallforståerne i forbundet har dessuten regnet ut at tre milliarder kroner gir én prosents lønnsvekst. Når lønnsgapet er på 15 prosent, så blir tilskuddet en dråpe – ikke på langt nær nok til å snu et løp. – Vi sier ja takk; putt midlene inn i oppgjøret så skal partene gjøre sitt til å finne en likelønnsfordeling. Da mener vi at sentrale oppgjør er det beste redskapet, sier Kristiansen. Tekst: TITTI BRUN – Jeg tror årsaken er at dette er den eneste muligheten de har til å få fulle helsestillinger, sier Kallhovd. Hun er skeptisk til ordningen, men har gått med på å forsøke den en periode. Kallhovd har derimot ingen tro på at en slik turnus kan innføres i resten av pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Det nye turnussystemet skal evalueres rundt nyttår.    PF SOLIDARITET: – Mannfolk må være villige til å tre et skritt tilbake, eller i hvert fall til siden, sier nestleder Gerd Kristensen. Tapte i lagmannsretten Den polske presten Robert Kanoza tapte ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Kanoza gikk, med støtte fra Fagforbundet, til sak mot det katolske bispedømmet fordi han ikke godtok å bli kalt tilbake til Polen. Biskopen ønsket å fjerne Kanoza fra St. Torfinns menighet i Hamar etter samarbeidsproblemer med menighetsrådet og misnøye blant folk i menigheten. Kanoza fikk imidlertid fullt medhold da saken var oppe i tingretten i sommer. Der ble det slått fast at tilbakekallingen var ensbetydende med oppsigelse, og at den ikke var saklig begrunnet. Det katolske bispedømmet anket saken til lagmannsretten, og der sa flertallet på to mot én at Kanoza i kraft av lydighetsløftet kan kalles tilbake til Polen, med den konsekvens at arbeidsforholdet i Norge uten videre opphører.    PF 16 timers arbeidsdag Prisen for full stilling er 16 timers arbeidsdag for de som vil jobbe i Mandals nye mobile boteam. Det nye turnussystemet vil berøre ni ansatte i nyopprettede stillinger i Mandal kommune. De skal arbeide fra fire om ettermiddagen og til åtte neste morgen fra mandag til fredag. Fra ett om natten til fem om morgenen vil de imidlertid ha sovende vakt. Deretter har de fri en uke, før de går løs på nye vakter. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Liv Else Kallhovd, er kritisk til turnusløsningen. – 16 timers arbeidsdag ekskluderer en rekke mennesker, spesielt enslige forsørgere. De vil ikke ha mulighet til å gå i en slik turnus, sier hun til avisen Lindesnes. Samtidig var det nesten 40 søkere til de ni stillingene. fbaargang2008 fbseksjonHEL