ENTUSIASTER: Styret i Fagforbundet Flatanger er en stabil og entusiastisk gjeng som gir medlemmene et godt lokalt tilbud: Fra v: Lena Rian, verveutvalget, Ragnhild Strøm, pensjonistutvalget, Laura Sve Øie, fylkesorganisasjonen, Hermod Haagensen, pensjonistutvalget, kasserer Ola J. Sivertsen, nestleder Rita Stamnes, opplæringsansvarlig Merethe E. Hepsø og Rita Sæther, verveutvalget. Foran leder Sissel Skorstad. grundig gjennom sakene før møter, og derfor var vi også samkjørt i diskusjonene, forteller hun. Da Fagforbundet ble etablert i 2003, gjorde de ikke så mye annet enn å fortsette det gode samarbeidet, bare i mer formaliserte former. Ikke lenge etter ble Ragnhild pensjonist, og hun sitter nå i pensjonistutvalget. Der sitter hun sammen med blant andre Hermod Haagensen, som også har lang fartstid i foreningen. I tillegg sitter begge i eldre- og funksjonshemmedes råd i Flatanger, som hadde ligget brakk i flere år. – Vi tenkte at slik kunne vi ikke ha det, så jeg sendte et brev direkte til ordføreren der jeg foreslo å vitalisere rådet. Jeg sendte også med navn på aktuelle kandidater, og var så frekk å at det kan komme inn i sakene på et tidlig tidspunkt. – Hvem er det som sier at det ikke nytter å engasjere seg? spør Hermod Haagensen og Ragnhild Strøm. Verving og seksjonsarbeid Foreningen har sitt eget verveutvalg som de tre siste årene har jobbet systematisk for å få opp medlemstallet, noe de har lykkes godt med. I 2005 hadde foreningen 105 medlemmer, i dag har den 123. I prosent er det en ganske formidabel økning. Rita Sæther og Lena Rian forteller at de har jobbet tett opp mot sykepleierne i kommunen for å få med dem, og de har klart å verve en tredel så langt. De har også vært mye på skoler og i barnehager, og i fjor Seksjon samferdsel og teknisk foreløpig ligger nede fordi foreningen ikke har så mange medlemmer blant dem. Lokalt tilbud viktig Lena Rian, som selv er sykepleier, mener det er et godt lokalt tilbud som gjør at foreningen har vært attraktiv for sykepleierne. – Jeg orienterte meg raskt om hvem som hadde det beste tilbudet lokalt da jeg begynte å jobbe her, og da var det enkelt å velge Fagforbundet, sier hun Grethe Bang meldte seg inn i Kommuneforbundet som første sykepleier i Flatanger allerede i 2002. – Det lokale tilbudet var viktig for meg. Gjennom NKF og senere Fagforbundet fikk jeg tilbud om kurs, og jeg forstod raskt hvem som hadde mulig- er dyktig nok som liten? sette mitt navn bak ledervervet og Ragnhilds bak nestledervervet. Ordføreren meldte tilbake at dette var et meget velkomment innspill; saken suste gjennom formannskap og kommunestyret, og nå sitter vi her, forteller Hermod. Han har sørget for at rådet får utskrift fra alle møteinnkallinger, slik hadde de flere møter for å informere deltidsbrannpersonellet i kommunen om Fagforbundet. Styret har også arbeidet systematisk for å dra i gang seksjonsarbeidet i foreningen. – Vi har brukt mye tid på å følge opp seksjonsarbeidet lokalt i samarbeid med fylkesorganisasjonen. Blant annet har vi vært mye ute på arbeidsplassene, forteller hun. I dag fungerer Seksjon helse og sosial veldig bra. De har egne handlingsplaner med budsjett, og de har gitt fylkesorganisasjonen innspill om kurs som i etterkant har vært svært vellykket. – Dette har også hatt en viktig verveeffekt, sier Sissel Skorstad. Nå jobber foreningen mot Seksjon kirke, kultur og oppvekst og Seksjon kontor og administrasjon, mens het til å følge opp min sak hvis jeg skulle ha behov for assistanse, forteller hun. – Helsesektoren er dessuten preget av mange forskjellige profesjoner, og gjennom medlemskap i en bredt sammensatt organisasjon, lærer jeg om andre yrker og får respekt for samspillet mellom dem, sier hun. Organisasjonssekretær Laura Sve Øie i Fagforbundet Nord-Trøndelag har vært mye i Flatanger de siste årene: – Vi kommer når foreningen ber om det, og når det gjelder Flatanger, har det vært inspirerende å bidra. Her føler jeg virkelig at vi har gitt hjelp til selvhjelp. Foreningen er nok liten, men styret har funnet ut hvordan de skal håndtere arbeidsoppgavene, og klarer å gi medlemmene et godt tilbud, sier hun. > FLATANGER KOMMUNE • Består av nesten 1400 øyer i tillegg til fastland. Arealet er 457 km2. • 1136 innbyggere. • Administrasjonssenteret er Lauvsnes. • Kjent for spektakulær natur, og er et populært frilufts- og hytteområde. • Lokalforeningen ble stiftet i 1987, da som en forening i Kommuneforbundet. Fagbladet 7/2008 > 15 fbaargang2008 fbseksjonHEL